Gå til indhold

Digitalt fotografi på skemaet

Lær hvordan du kan arbejde med digitalt fotografi i din undervisning.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Med fokus på de fotografiske grundstoffer; lyset, øjeblikket, kompositionen og historien, skal vi på dette kursus arbejde med at skabe forskellige fotografiske fortællinger i et didaktisk perspektiv.

Med inspiration fra billedkunsten, fotografi-historien og populærkulturen, arbejder vi med at skabe portrætter, iscenesat fotografi og dokumentar-fotografi.

Det faglige indhold på kurset

Du vil på kurset se en masse billeder og få en forståelse for fotografiets virkemidler og historie. Du vil skulle idéudvikle, fotografere, analysere og samtale om fotografi, og du vil blive inspireret til, hvordan du vil kunne arbejde med fotografi i din undervisning.

Hvem deltager?

Billedkunstlærere, dansklærere og andre interesserede

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Digitalt fotografi på skemaet

Start- og slutdato

26.09.24 - 27.09.24

Tilmeldingsfrist

26.08.24

Nummer

0650943

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.271 kr.

4.217 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3 1799 København

Hvornår

To kursusdage: kl. 9.00-16.00 d. 26.09.24 & kl. 09:00-15:00 d. 27.09.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Bertelsen

Fotojournalist

Per Bak Christensen

Lektor

+45 41 89 71 60