Gå til indhold

Det statslige budgetsystem

Bliv klogere på regler, procedurer og metoder bag statens budget

Kursets centrale indhold er en gennemgang at statsbudgettets tilblivelse samt af bevillingslovenes opbygning. Du lærer, hvordan der må disponeres over bevillinger i såvel forudsete som uforudsete situationer.

Det faglige indhold

På kurset vil du bl.a. få et indgående kendskab til finanslovens tilblivelse fra tekniske opregninger til Folketingets vedtagelse, få prøvet at skrive et aktstykke og udkast til finanslov, kende og forstå statens bevillingsregler.

Der vil også være fokus på koblingen mellem bevillinger og institutioners budgetter, herunder forståelse af budgetloven og omkostningsreglerne. Der vil blive lagt vægt på praktiske øvelser og gruppearbejde. Eksterne foredragsholdere vil fortælle om Finansudvalgets og Rigsrevisionens rolle.

Det får du ud af kurset

Kursets centrale formål er, at du skal få styr på arbejdet med finansloven samt betydningen af den og statens budgetregler. Du lærer, hvordan der må disponeres over bevillinger i såvel forudsete og uforudsete situationer.

Efter kurset vil du kende regler, procedurer og metoder bag statens budget, og du ville kunne deltage i budgetarbejdet. Du får et godt og sammenhængende overblik over finanslovsprossen, de forskellige aktørers roller og betydning samt indsigt i din egen rolle som budgetmedarbejder.

Hvem deltager?

Ansatte i budgetkontorer i ministerier og styrelser mv. og andre, der forventer at skulle arbejde med bevillingslovsbidrag. Kurset er rettet til nye budgetmedarbejdere, men også budgetmedarbejdere med nogen erfaring vil kunne have udbytte af kurset.

Virksomhedens udbytte

Deltagerne opnår et overblik over regler og processer, som man ikke umiddelbart opnår gennem det konkrete budgetarbejde i institutionen.

Undervisere

Vicedirektør Torben Skovgaard Andersen, Folketinget
Kontorchef Erik Hammer, Økonomistyrelsen

Praktiske oplysninger

Vær opmærksom på, at du skal medbringe pc eller tablet til brug på undervisningsdagene.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Det statslige budgetsystem

Start- og slutdato

06.11.24 - 08.11.24

Tilmeldingsfrist

06.10.24

Nummer

0566621

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

16.750 kr.

13.400 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Tre kursusdage kl. 9.00-16.00: 06.11.24, 07.11.24 og 08.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55