Gå til indhold
Uniformeret personale ved åben beredskabsvogn

Det personlige lederskab og forandring – Beredskabsledelse

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med Danske Beredskaber udviklet en særlig toning af modulet ”Det personlige lederskab og forandring” fra diplomuddannelsen i ledelse målrettet ledere i beredskabet. Med modulet får du en formelt kompetencegivende lederuddannelse på diplomniveau, der styrker dig i dit organisatoriske og operative virke i beredskabet.

Det får du ud af modulet

Modulet fokuserer på dit personlige ledelsesvirke i beredskabet. Det er altså dig som menneske, og dit personlige lederskab, der er i fokus. Gennem modulet er din ledelsesopgave – og dit føringsvirke i fokus, og med det som afsæt vil du blive udfordret gennem en række forskellige tematikker knyttet til det personlige lederskab.

Gennem forløbet sættes der fokus på dine udviklingsmuligheder og kompetenceudviklingsbehov, i relation til de forandringer, der finder sted i den beredskabsfaglige profession. Modulet lægger vægt på at skærpe din, og de øvrige deltageres, opmærksomhed på betydningen af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til dine ledelsesmæssige udfordringer. Der bliver desuden lagt vægt på at udvikle deltagerens kompetencer til at se det professionelle lederskab i beredskabsprofessionen i forhold til forskellige: historisk forankrede ledelsesteorier, identitetsforståelser, professionelle etikker.

Fagligt indhold på modulet

På en række seminarer møder du lederkolleger fra din branche i intense, fagligt og personligt udviklende workshops.

Vi tager afsæt i din organisatoriske praksis og de udfordringer, som du støder på i dit arbejde, og derudfra dykker vi ned i forskellige teorier og metoder, som kan styrke din evne til at håndtere rollen som beredskabsleder.

På modulet arbejdes der på et samfunds-og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier, -filosofiske perspektiver, -metoder og -etikker til belysning af deltagernes erfaringer med lederskabets personlige og kommunikative dimensioner. I den forbindelse vil vi arbejde med at spejle ledelsesteorierne i forhold til din organisatoriske hverdag i den beredskabsfaglige profession.

De fire seminarer har nedenstående faglige temaer:

 • Ledelse og ledelsesidentitet
 • Etik og relationer
 • Relationer og kommunikation
 • Magt, tillid og tvivl i ledelse

Modulet lægger endvidere vægt på betydningen af valg og fravalg af forskellige perspektiver og teorier til iagttagelse og forståelse af egen professionel ledelsespraksis og ledelsesidentitet. Herigennem er det overordnede mål med modulet at styrke dine evner til at udøve refleksivt og professionelt lederskab inden for rammerne af den beredskabsfaglige profession.

Om undervisningen

Din aktive deltagelse ses som nøglen til læring! Derfor er forløbet centreret om afprøvning, træning og direkte kobling til brug i dit arbejde. Det betyder, at du undervejs mellem undervisningsgangene gennemfører afprøvninger i din egen organisation, som giver dig mulighed for at reflektere over, oversætte og omsætte de teorier og metoder, som bliver præsenteret på forløbet.

I undervisningen arbejder vi med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra deltagernes egen hverdag.

Modulet omfatter 8 undervisningsdage á 6 timer over cirka 5 måneder samt en studiegruppedag og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig formuleret problemstilling fra din egen praksis.

Om eksamen

Eksamen består af en skriftlig aflevering og en mundtlig eksamen.

Hvor foregår undervisningen

Undervisningen foregår på Tagensvej 18, og du skal som deltager selv arrangere overnatning og forplejning.

Hvem deltager?

Forløbet er for dig, der allerede er leder i beredskabet. Det kan også være, at du i dit daglige arbejde leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR inden for beredskabet.

Få vurderet din realkompetence

Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskriterierne, kan Københavns Professionshøjskole foretage en realkompetencevurdering af dine kvalifikationer og din baggrund gennem en realkompetencevurdering. Hvis dine realkompetencer anerkendes, kan du deltage i modulet. Læs mere om RKV

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Carina Starostka Villadsen

Chefkonsulent

+45 51 38 05 36