Gå til indhold

Den røde tråd i naturfagsundervisning

Kunne du tænke dig at arbejde med den røde tråd i naturfagsundervisningen?

Om kurset

Det får du ud af kurset

Oplever du at overgangen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling indeholder en række problematikker, som fungerer som barrierer for elevernes progression og læring i naturfagsundervisningen?
Kunne du tænke dig at arbejde med den røde tråd i jeres naturfagsteam?

På kurset vil vi have fokus på begrebslige problematikker såsom de skiftende strukturelle forhold fra mellemtrin og udskoling.

Det faglige indhold på kurset

På kurset vil vi se nærmere på årsager at den røde tråd kan knække. Vi vil arbejde med samarbejde i fagteamet, progressionstræet og etablering af et fællessprog og terminologi fra indskoling til udskoling.

Vi vil derudover sætte fokus på hvordan kompetencebaseret undervisning kan være med til at løse overgangsproblematikker.

Om undervisningen

Kursusdagene vil bestå af refleksion af egen praksis, didaktiske samtaler, præsentation og afprøvning af værktøjer til at styrke den røde tråd i naturfagsundervisningen på skolen.

Hvem deltager?

Naturfagslærere og pædagoger i grundskolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Den røde tråd i naturfagsundervisning

Start- og slutdato

07.03.24 - 21.03.24

Tilmeldingsfrist

07.02.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.851 kr.

4.681 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0517718

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Sonja Heinrich

Adjunkt

+45 41 89 77 07