Gå til indhold

Cutting-edge bioteknologiske analysemetoder

Få en teoretisk forståelse for udvalgte bioteknologiske analysemetoder, der anvendes i laboratorierne i dag og i fremtidens laboratoriearbejde

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

I dette modul vil der være fokus på at give en teoretisk forståelse for en række udvalgte bioteknologiske analysemetoder, der både anvendes i laboratorierne i dag, og metoder, der vil have betydning for fremtidens laboratoriearbejde – og dermed er ’cutting-edge’.

Du vil få en bred baggrundsforståelse for de eksisterende metoder, men vil også kunne byde ind med ny viden om udvikling af disse teknikker og identificere forbedringsmuligheder for metodevalg på din arbejdsplads.

Om modulet

I modulet får du viden om:

 • DNA-, RNA- og proteinsyntese, samt om genregulering
 • DNA-redigering, amplifikation og kloning; herunder PCR-baserede analyseteknikker for genekspression, qPCR og dPCR
 • Protein ekspressions-systemer (eu- og prokaryote), oprensningsteknikker (affinitet/ion/gel chromatografi) og karakterisering/ analyse (Massespektrometri/ Proteomics og Dynamic light scattering, mfl.)
 • De nyeste antistofbaserede teknikker; Flowcytometri, FACS, ELISA, Immunohistokemi (IHC), Immunocytokemi (ICC) og nye (automatiserede) multiplekse metoder, herunder Meso Scale Discovery (MSD)
 • Mikroskopiteknikker; Flouroscensmikroskopi, Konfokal mikroskopi/3d imaging samt Elektron mikroskopi
 • Baggrunden for eksisterende teknikker med fokus på, hvordan disse teknikker udvikler sig

Du lærer at:

 • Redegøre for nyere bioteknologiske metoder, samt styrker og svagheder ved udvalgte analysemetoder
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved de nyeste teknikker, sammenholde faglitteratur, samt udvælge og anvende metode til brug i praksis

Det faglige indhold

I modulet vil du få en teoretisk forståelse af en række af de metoder, der anvendes i det bioteknologiske laboratorium i dag – samtidig med, at du bliver introduceret til, hvordan metoderne udvikles og hvilke nye principper, der kan anvendes i moderne bioteknologiske laboratorier.

Du vil blive i stand til at vurdere gevinster og udfordringer ved nye teknikker, og på denne måde identificere problemstillinger vedrørende nuværende arbejdsmetoder og indgå i et fagligt fællesskab om videreudvikling af arbejdsprocedurer.

Om undervisningen

I undervisningen indgår forelæsninger, gruppearbejde, arbejde med online værktøjer, samt arbejde med videnskabelige artikler.

Eksamen

Modulet afsluttes med en intern eksamen.

Hvem deltager?

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62