Gå til indhold

Controlling og controllerrollen

Få økonomistyringen til at hænge sammen i hele virksomheden med dette kursus i controlling.

Om kurset

”En enkel og værdiskabende styring og ledelse” er en helhedsorienteret tilgang, som kan anvise hvordan fokus på controlling kan rettes mod styringen af offentlige virksomheder, hvor det skaber størst mulige resultater for borgere, brugere og private virksomheder.

Det får du ud af kurset

Du vil komme til at kende controllerens roller, og hvordan controlling kan give ledelse og øvrige ansvarlige i den offentlige sektor mulighed for at forbedre produktivitet og effektivitet. Du vil komme til at lære hvordan skal controllingen planlægges og prioriteres i forhold til den økonomiske styring. Controlling er at skabe sammenhæng i virksomhedens værdikæde, ikke kun finansiel kontrol og intern revision men gennem en mere forebyggende og analyserende tilgang.

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen vil have en større helhedsopfattelse af de ledelsesopgaver, der udføres gennem økonomistyring. Medarbejderen vil bedre kunne deltage i valg og gennemførelse af styringskoncepter på overordnet og detaljeret plan.

Det faglige indhold på kurset

Controlling er ikke kun finansiel kontrol og intern revision – det handler i dag om at få ledelse og økonomistyring til at hænge sammen i hele virksomheden.

På kurset kommer vi bl.a. rundt om 3 hovedtemaer indenfor sammenhængende, værdiskabende og effektiv økonomistyring:

  • Strategisk ledelse og økonomistyring
  • Hvor giver controllingen mest værdi og hvordan kan den forenkles og effektiviseres
  • Controlleren som forandringsagent, herunder hvordan bidrager controlleren til at blive mere fremsynet som virksomhedens compliance og servicepartner

Controllerne skal lære at rette blikket fremad

Du får kendskab til controllerens nye rolle og ser, hvordan controlling kan skabe værdi og nye muligheder for forbedret effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor. I rollen som forandringsagent skal controlleren lære at rette blikket fremad og rådgive – i samarbejde med organisationen – om hvordan bidrager controllingen til beslutningsstøtte, så beslutninger træffes på et så informeret, præcist og styringsrelevant datagrundlag.

Om undervisningen

Vi arbejder med teoretiske oplæg, praktiske eksempler og øvelser fra hele den offentlige sektor.

Hvem deltager?

Du er controller, stabsmedarbejder eller på anden måde styrings- og budgetansvarlig i den offentlige sektor.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Controlling og controllerrollen

Start- og slutdato

15.11.23 - 16.11.23

Tilmeldingsfrist

15.10.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.750 kr.

7.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0463222

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55