Gå til indhold

Coaching i organisationer

Lær at sparre og supportere ledere og kollegaer gennem solide coachingkompetencer og bliv en attraktiv og værdsat kollega.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Med ”Coaching i organisationer” lærer du at stå stærkt i dig selv og hjælpe dine kollegaer og ledere til at skabe visioner, finde løsninger og overkomme begrænsninger. Du får kendskab til attraktive redskaber indenfor spørgeteknik, feedback og sparring, og du lærer at bruge dem i praksis. Du lærer dig selv at kende, og hvordan du kan bruge dig selv, dine sansninger og følelser til at lytte aktivt og skabe et tillidsfuldt og trygt rum for sparring og udvikling.

Det faglige indhold på kurset

På kursus arbejder vi med:

  • Praktisk træning i metoder og teknikker til at gennemføre den coachende samtale
  • Nonverbal og verbal kommunikation
  • Aktiv lytning og skabelsen af det kontaktfulde og tillidsfulde møde
  • Situationsbaseret sparring og feedback
  • Stærk fundering i dig selv – som fundament for at kunne sparre og coache andre

Om undervisningen

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde og praktisk træning. Da målet er, at du skal kunne bruge dine coachingkompetencer i praksis, vil du dog opleve en stor vægtning på praktiske øvelser og træning.

Hvem deltager?

Alle med interesse for at støtte sine kollegaer og ledere til at finde de bedst mulige løsninger – gennem metoder, der opleves positive, værdifulde og værdiskabende. Du kan være ansat i en styrelse, kommune eller region, og du kan arbejde administrativt eller ude på gulvet. Det afgørende er din nysgerrighed for at blive bedre til at kommunikere, sparre og coache.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Coaching i organisationer

Start- og slutdato

22.01.24 - 05.02.24

Tilmeldingsfrist

04.12.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0566636

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55