Gå til indhold
Tre mennesker i samtale i et sofaområde

Et tæt samarbejde om inkluderende undervisning

På Lundehusskolen er co-teaching blevet sat på dagsordenen for at styrke lærere og pædagogers samarbejde om inkluderende læringsmiljøer.

I Københavns Kommune udrulles i øjeblikket strategien ’Plads til forskellighed’ på skoleområdet. Det er en strategi med flere indsatsområder – en af dem er ’co-teaching’. Co-teaching er en forskningsbaseret samarbejdsmetode, der har til formål at udvikle inkluderende praksis i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem det faglige personale. Strategien ’Plads til forskellighed’ har den overordnede vision, at de involverede skoler skal se forskellighed som en styrke. Alle børn skal have de rigtige rammer for at kunne deltage fagligt og socialt.

Et mere inkluderende læringsmiljø på Lundehusskolen

På Lundehusskolen er de gået videre med indsatsområdet co-teaching. Skolen var allerede godt på vej, da de har haft fokus på emnet siden 2016. Skolen ønsker at udvikle et mere inkluderende læringsmiljø, så der er endnu mere plads til forskellighed og flere børn og unges sociale og faglige deltagelsesmuligheder i almenundervisningens øges.

Co-teaching er et godt greb i denne udvikling, da det giver lærere og pædagoger konkrete ideer til at udvikle og lære sammen. Begge underviseres kompetencer kommer bedre i spil, og det bliver lettere at møde eleverne, dér hvor de er.

”Dét som co-teaching giver os i praksis er nogle faste roller og et fast ansvar. Når man er to voksne i et lokale, så finder man ud af, hvem gør hvad, og hvem har hvilken rolle. Vi har et ret stort spring i vores undervisningsniveauer, og børnene kommer med mange forskellige forudsætninger. Her har det netop været relevant at bruge co-teaching. Den tilbagemelding, som vi har fået, viser, at det har hjulpet på den måde vi har differentieret undervisningen på, og det har givet os en bedre ramme for, hvordan vi tilrettelægger den,” siger Kim Paulsen, skoleleder på Lundehusskolen.

Nye strukturer skal gøre det lettere at co-teache

Ledelsen har en vigtig opgave med at gøre det let at co-teache. Teamsammensætning, skemalægning og mødestruktur er fx helt afgørende for medarbejderes muligheder for at samarbejde og udvikle undervisning sammen. Derfor arbejder Lundehusskolen i dag med en ny teamstruktur, så det bliver lettere at planlægge, evaluere og gennemføre undervisningen sammen.

”Vi arbejder med co-teaching ud fra to aspekter. For det første har vi et ressourcecenter med vejledere, der ikke kun guider lærerne, men rent faktisk er med i undervisningen. Her bruger vi det, vi kalder ’forebyggende forløb’, hvilket vi gør ud fra et årshjul. For det andet arbejder vi med det, som vi kalder ’parallellagte lektioner’. Her er man sammen på en årgang. Vi har fx to spor, hvor vi i dansk- og matematiklektioner har parallellagt undervisningen. Dvs. at man i de lektioner altid er tre undervisere til to klasser,” siger Kim Paulsen.

Samarbejdsmetoden co-teaching inviterer nemlig til, at skolens forskellige ressourcepersoner sammen indgår i konkrete undervisningstilrettelæggelser og -gennemførsler, påpeger Kim Paulsen.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om co-teaching? Så se her:

Kontaktperson

Rasmus Anker Bendtsen

Chefkonsulent

+45 41 89 81 73