Gå til indhold
Voksen mand arbejder ved computer

ChatGPT som fagligt værktøj

Få det optimale ud af din nye, digitale kollega.

Om kurset

Alle taler om ChatGPT, og alt det man kan med det, men hvordan anvender du det professionelt, lovligt og sikkert i det daglige?

På dette kursus går vi i dybden med, hvordan ChatGPT kan hjælpe med at effektivisere og kvalitetssikre dit arbejde. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og giver konkrete værktøjer og træning til at løfte de opgaver, du kunne bruge en digital håndsrækning til.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du:

 • En basal forståelse af, hvordan teknologien bag ChatGPT og lignende programmer fungerer.
 • Instruktion og træning i, hvordan du interagerer professionelt med ChatGPT o.lign.
 • Viden om de praktiske, juridiske og etiske faldgruber, der er i forbindelsen med teknologi(er) som denne.
 • Sparring til at udvikle konkrete arbejdsgange, som forbedrer din hverdag.

Det faglige indhold på kurset

Dette er et hands-on kursus, hvor det primære mål er at give deltagerne værktøjer og træning til at udnytte mulighederne i teknologier som ChatGPT på en professionel måde. For at understøtte dette gives også en basal forståelse af den bagvedliggende teknologi, såvel som en kort indførsel i de etiske, og hvilke juridiske overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med brugen.

Det forudsættes, at alle deltagere har opnået adgang til ChatGPT (eller en lignende løsning, såsom Claude) inden kursusstart. Deltagere får tilsendt en vejledning i, hvordan man fx kan tilmelde sig ChatGPT forud for kursusstart.

Om undervisningen

Kurset afholdes som workshops i et løsningsorienteret format. Der introduceres værktøjer og eksempler, som kursusdeltagerne kan afprøve og derefter bruge til at udvikle løsninger til problemer / opgaver fra egen hverdag. Kursusdeltagerne arbejder i grupper på egne medbragte computere og sparrer løbende med hinanden og underviseren.

Hvem deltager?

Dette kursus er relevant for enhver, der har administrative arbejdsopgaver som helt eller delvist kan optimeres ved brug af teknologi som ChatGPT. Det gælder for eksempel arbejdsopgaver såsom:

 • Skrive udkast til dagsordener, breve, stillingsopslag mv.
 • Give input og sparring ifm. idéudvikling, projektplaner, risikovurderinger mv.
 • Give en kort sammenfatning af teorier, dokumenter mv. (med kilder)
 • Hjælpe med brugen af fagsystemer som Excel, kodning og andre specialiserede opgaver
 • Og meget, meget mere …

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

ChatGPT som fagligt værktøj

Start- og slutdato

27.11.23 - 28.11.23

Tilmeldingsfrist

27.10.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

9.375 kr.

7.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0588915

Forår 2024

ChatGPT som fagligt værktøj

Start- og slutdato

04.03.24 - 05.03.24

Tilmeldingsfrist

04.02.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

9.375 kr.

7.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0588916

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Thorsten Brønholt

Adjunkt

+45 51 38 02 99