Gå til indhold

Bogføring og regnskab

Skab overblik over bogføring og regnskab og bliv godt klædt på til at arbejde i en tid med digitalisering

Om kurset

Kurset er for dig, der vil vide mere om bogførings- og regnskabsudarbejdelse i en tid med øget digitalisering, hvor kravene til bogholderi- og regnskabsmedarbejderen øges konstant.

Digitaliseringen stiller krav til, at data stilles til rådighed mere rettidigt og kvaliteten er i top. Kurset kan hjælpe dig med at tilrettelægge og optimere din arbejdsdag. Du får regnskabsværktøjer, du med fordel kan anvende, så du udnytter din tid mest effektivt samtidig med, at kvaliteten og din service altid er i top.

Det faglige indhold

Kurset beskæftiger sig med forskellige discipliner inden for bogføring, regnskab og organisering. Alt det som gør, at du som regnskabsmedarbejder kan gennemskue og beherske tallene i et regnskab.

Vi kommer ind på emner som:

 • Definition af bogføring, indføring i grundlæggende regnskabs- og bogføringsprincipper
 • Anvendelse af debet-/kreditteknikken for forskellige bilagstyper, kontrol og fejlretning af bogføring samt kontoplanopbygning
 • Periodisering af indtægter, feriepengeforpligtelser, hensættelser og håndtering af afskrivninger og anlægskartotek
 • Opstilling af poster i regnskab
 • Hvad betyder den øgede digitalisering for din hverdag?
 • Hvordan organiserer du din arbejdsdag, og hvordan får du overblik over dine arbejdsopgaver, så du kan tilbyde den bedste service?

Kurset bygger på høj deltageraktivitet med vægt på løsning af praktiske opgaver, så du kan gå hjem og anvende det i din daglige arbejdsdag.

Det får du ud af kurset

Efter kurset ved du mere om grundlæggende bogføring (debet/kredit), kontoplanopbygning, regnskabsprincipper og regnskabsudarbejdelse, herunder klassifikation og opstilling af poster i regnskab. Alt det som gør, at du som regnskabsmedarbejder kan gennemskue og beherske tallene i et regnskab og derved effektivisere din arbejdsdag, så du bruger tiden mest optimalt.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til alle, som gerne vil vide mere om bogførings- og regnskabsudarbejdelse i en tid med øget digitalisering og flere opgaver på regnskabsområdet – f.eks. bogholdere og regnskabsmedarbejdere i staten, institutioner, kommuner eller i det private.

Virksomhedens udbytte

Din arbejdsplads vil få en medarbejder, som kan varetage ansvaret for regnskabet og bidrage til en bedre opgaveløsning, organisering og service.

Kurset kan endvidere tilbydes som “on-the-job træning” i jeres virksomhed eller organisation og skræddersys hertil. Der vil i så fald blive lagt vægt på specifikke cases fra jer, så undervisningen afspejler virkeligheden, og så eventuelle identificerede effektiviseringspotentialer kan implementeres i organisationen, og  relevante medarbejdere kan blive trænet i samarbejde på tværs af forretningsenheder.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Bogføring og regnskab

Start- og slutdato

13.11.24 - 14.11.24

Tilmeldingsfrist

13.10.24

Nummer

0566622

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

9.375 kr.

7.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 9.00-16.00: 13.11.24 og 14.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55