Gå til indhold
Tre børn i skolegård

Børn skal inddrages, men ikke stå alene med ansvaret

Anne Tandrup, konsulent på Københavns Professionshøjskole, giver dig gode råd til, hvordan du inddrager børn og unge i dit sociale arbejde

Barnets lov er en bestræbelse på at nå i mål med en politisk ambition om, at børn og unges rettigheder skal styrkes, og deres stemmer skal høres.

I arbejdet med at imødekomme disse politiske ambitioner om børns ret til at blive hørt og inddraget er det vigtigt at være opmærksom på, at de ikke kommer til at stå alene med et for stort ansvar. Fx kan et barn ifm. en skilsmisse have vanskeligt ved at identificere egne behov, og for nogle børn og unge kan det i sådanne situationer være en uoverskuelig loyalitetskonflikt at skulle give udtryk for egne holdninger og meninger.

Arbejdet med at styrke barnets og den unges retsstilling er komplekst og dilemmafyldt. På Københavns Professionshøjskole har vi gode erfaringer med det inddragende sociale arbejde, når det bygger på følgende to perspektiver:

1 – Hav et refleksivt og multiteoretisk mindset

Børn og unge er forskellige, lever med forskellige udfordringer og har behov for at blive mødt og inddraget forskelligt. En refleksiv og multiteoretisk tilgang vil her være en fordel, da du kan kombinere forskellige metoder frem for at anvende én bestemt. Som praktiker skal du vedvarende forholde dig kritisk og lærende til din egen praksis – dvs. at du skal se din rolle, dine handlinger og den relation du indgår i udefra og forstå samspillet mellem dette og barnet/den unges reaktioner. Det kræver både mod, handlekraft og en kompetent praktiker at stå i en kompleks praksis uden en klar manual. Det kræver, at man er overprepared, men understructured.

2 – Benyt et udviklingsstøttende perspektiv

En udviklingsstøttende samtale støtter barnet og den unge ift. at identificere egne tanker, følelser og behov samt til at forstå sin situation og kende sine muligheder og rettigheder. Den professionelle hæfter sig ikke kun ved barnets konkrete handlinger, og stiller spørgsmål til dem, men går sammen med barnet ’på opdagelse’ efter de bagvedliggende intentioner og værdier. På den måde indtræder den voksne i en guidende position, udviser en autentisk interesse for barnet og styrker dets mestring. Sammen med barnet stiller den voksne nye hypoteser, som støtter barnet eller den unge til at generere nye forståelser af sig selv.

Københavns Professionshøjskole har igennem en del år forsket i ’inddragelse og samtalen med børn og unge’, og har udviklet metoder og kompetenceudviklingsforløb for kommuner, krisecentre, opholdssteder mm.

Anne Tandrup

Specialkonsulent

+45 51 38 02 90

Kompetenceudvikling på området for ’sårbare børn og unge’:

Podcast om Barnets Lov: