Gå til indhold

Børn i familieterapi og relationel praksis

Oplever du også, at arbejdet med at få barnets perspektiv i fokus kan være udfordrende i det familieterapeutiske og relationelle arbejde? 

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul har vi fokus på, hvordan du som professionel kan arbejde udviklingsstøttende i mødet med barnet og familien. Udgangspunktet er, hvordan du kan skabe perspektiver og dialog mellem barn, familie, det primære miljø og dig selv, som professionel.

På modulet arbejder vi med, hvordan du kan arbejde med børn i forskellige aldre, hvis hverdagsliv præges af temaer som fx sorg, skilsmisser, overgreb, konflikter og mistrivsel.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, der allerede har erfaring og viden inden for familieterapeutisk og relationel praksis, men som har et ønske om at kvalificere dit arbejde med børn i din praksis.

Teoretisk baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske kontekster

Indhold

 • Udviklingspsykologi og tilknytningsforståelse
 • Børn og udviklingstraumer: sorg, højkonfliktuelle skilsmisser, vold og overgreb
 • Udviklingsstøttende fokus
 • FN’s børnekonvention
 • Børn i familieterapi – hvornår og hvordan?
 • Børn som co-terapeuter
 • Kreativitet i terapi- og samtalerummet
 • Ikke-sproglige tilgange til terapi
 • Magtforståelse og de etiske implikationer

Eksamen

Modulet afsluttes med en prøve, der har til formål at vise, at den studerende har kendskab til og kan gengive og omsætte teori og metode indenfor denne del af uddannelsen til egen praksis. Opgaven vurderes under medvirken af censorer og bedømmes efter karakterskalaen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Sara Dalgaard Christoffersen

Specialkonsulent

+45 24 29 64 75