Gå til indhold

Bevægelse i de humanistiske fag

Få didaktiske input til, hvordan du kan bruge bevægelse til at understøtte elevernes arbejde

Om kurset

Kom og få inspiration, eksempler og masser af didaktiske input til, hvordan du kan bruge bevægelse til at understøtte elevernes arbejde med fx:

 • Tekst
 • Billedanalyse
 • Personkarakteristikker
 • Faglige begreber såsom demokrati, stændertiden, forsoning eller relationer

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du:

 • Konkrete aktiviteter, der kobler sig det abstrakte indhold i humanistiske fag
 • Anvendelse af sansning og bevægelse, der fremmer erkendelsen af det faglige indhold.
 • Viden og færdighed i at anvende relevante modeller til didaktisk udvikling af undervisning med bevægelse
 • Anvendelse af bevægelse, der fremmer trivsel og deltagelse
 • Klasseledelse ifm. anvendelse af bevægelse i undervisningen

Hvem deltager?

Undervisere på mellemtrin i folkeskolens humanistiske fag.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Bevægelse i de humanistiske fag

Start- og slutdato

03.10.24 - 14.11.24

Tilmeldingsfrist

30.08.24

Nummer

0722928

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Nylandsvej 27, 2000 Frederiksberg

Hvornår

Tre kursusdage: kl. 09:00 - 15:00. D. 03.10,24, 24.10.24 & 14.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Jesper Ninn Sandfeld Melcher

Lektor

+45 51 63 28 04