Gå til indhold

Beskæftigelses­indsatsens retlige og økonomiske grundlag – tonet mod ydelsesmedarbejdere

Vil du have ekspertise og viden, som gør dig bedre i stand til at dokumentere det lovpligtige arbejde på ydelsesområdet – så er dette modul måske lige noget for dig.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du bl.a. indsigt i juridisk metode, systemforståelse på tværs af ydelser og kommunikation og service.

Hvad får du ud af modulet?

Du lærer, hvordan man vurderer juridiske problemstillinger på ydelsesområdet – og opstiller løsningsmuligheder, og du bliver i stand til at orientere dig i lovgivningen. Du får indsigt i de forskellige værktøjer, der skal benyttes i forbindelse med udregning og dokumentation, og du lærer at se på tværs af de forskellige ydelsesområder.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Systemforståelse
 • Samspillet mellem love og digitale værktøjer
 • Forståelse af det juridiske handlerum
 • Forståelse for, på hvilket grundlag afgørelser træffes

Du får følgende færdigheder:

 • Forståelse af tværgående regler og systemer
 • Du kan anvende dine handlekompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage vurderinger af hvilken lovgivning, der skal benyttes i ydelsesberegningen
 • Du kan reflektere over problemstillinger, der knytter sig til anvendelse af værktøjer samt dokumentation

Du vil have kompetencer til at:

 • Vurdere, hvornår modulets værktøjer og metoder skal/kan anvendes i forhold til relevant lovgivning og dokumentationskrav
 • Gennemføre samtaler om afgørelser
 • Forstå og formidle retskilder
 • Koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger

Modulet har følgende indhold:

 • Den professionelle rolle og position
 • Samarbejde og koordinering
 • Retskilder
 • Det faglige skøn
 • Tværgående regler og systemforståelse
 • Administration og beregningsmetoder
 • Digitalisering af kommunikationen
 • Kontrol og kvalitetssikring

Målgruppe

Ydelsesmedarbejdere

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag - tonet mod ydelsesmedarbejdere

Start- og slutdato

26.09.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

22.08.24

Nummer

0699859

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. juni 2

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15