Gå til indhold

Information om coronavirus

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Vil du have ekspertise og viden, som gør dig i stand til at dokumentere det lovpligtige arbejde på beskæftigelsesområdet? På modulet får du bl.a. indsigt i beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt viden om og indsigt i sagshåndtering på beskæftigelsesområdet.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Hvad får du ud af modulet?

Du lærer, hvordan man vurderer juridiske problemstillinger og opstiller løsningsmuligheder, og du bliver i stand til at orientere dig i lovgivningen. Du får indsigt i hvilke værktøjer, der skal benyttes i forbindelse med dokumentation, og i sidste ende vil du kunne varetage lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • De centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt kendskab til centrale sagsbehandlingsregler
 • Krav til anvendelsen af beskæftigelsesplaner
 • Forståelse for, på hvilket grundlag afgørelser træffes

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan visitere eller revisitere til relevante myndigheder
 • Du kan anvende dine handlekompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage vurderinger af hvilken lovgivning, der skal benyttes i forskellige faser af den lediges ledighedsforløb
 • Du kan reflektere over problemstillinger, der knytter sig til anvendelse af værktøjer samt dokumentation

Du vil have kompetencer til at:

 • Vurdere, hvornår modulets værktøjer og metoder skal/kan anvendes i forhold til relevant lovgivning og dokumentationskrav
 • Koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger

Modulet har følgende indhold:

 • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning indenfor forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed o.a. relevant lovgivning
 • Centrale juridiske spørgsmål vedr. den relevante lovgivning
 • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning indenfor forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed o.a. relevant lovgivning

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Start- og slutdato

15.03.21 - 30.05.21

Tilmeldingsfrist

01.02.21

Pris

10.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00