Gå til indhold

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Vil du have ekspertise og viden, som gør dig i stand til at dokumentere det lovpligtige arbejde på beskæftigelsesområdet? På modulet får du bl.a. indsigt i beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt viden om og indsigt i sagshåndtering på beskæftigelsesområdet.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Du lærer, hvordan man vurderer juridiske problemstillinger og opstiller løsningsmuligheder, og du bliver i stand til at orientere dig i lovgivningen. Du får indsigt i hvilke værktøjer, der skal benyttes i forbindelse med dokumentation, og i sidste ende vil du kunne varetage lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • De centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt kendskab til centrale sagsbehandlingsregler
 • Krav til anvendelsen af beskæftigelsesplaner
 • Forståelse for, på hvilket grundlag afgørelser træffes

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan visitere eller revisitere til relevante myndigheder
 • Du kan anvende dine handlekompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage vurderinger af hvilken lovgivning, der skal benyttes i forskellige faser af den lediges ledighedsforløb
 • Du kan reflektere over problemstillinger, der knytter sig til anvendelse af værktøjer samt dokumentation

Du vil have kompetencer til at:

 • Vurdere, hvornår modulets værktøjer og metoder skal/kan anvendes i forhold til relevant lovgivning og dokumentationskrav
 • Koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger

Modulet har følgende indhold:

 • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning indenfor forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed o.a. relevant lovgivning
 • Centrale juridiske spørgsmål vedr. den relevante lovgivning
 • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning indenfor forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed o.a. relevant lovgivning

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15