Gå til indhold

Information om covid-19

Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande (Del 1)

Modulet er for dig der ønsker at gå i dybden og tilegne dig avancerede redskaber til at identificere og behandle hævelsestilstande. Del 1 af to moduler, der giver dig international certificering.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

I behandling af hævelsestilstande grundet medfødte lidelser, traumer som operation, stråleskader, sportsskader eller andet, er det nødvendig at kunne differentiere mellem de systemer og strukturerer der giver anledning til hævelsen for at kunne iværksætte optimal behandling. For mange patienter kan det betyde forskellen fra at være stærkt hæmmet i daglige aktiviteter til at kunne klare hverdagen.

På dette modul veksler vi mellem teoretisk undervisning, praksisøvning på medstuderende og patientdemonstration. Der bliver bl.a. lagt vægt på det lymfatiske systems fysiologi og patologi samt differentialdiagnostiske muligheder. Behandlinger som bandagering og manuel lymfedrænage øves og læres under supervision.

Under modulet vil der være mindre opgaver som skal godkendes. Modulet afsluttes med en prøve og udbydes i samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, Földischule, http://www.foeldischule.de og Københavns Professionshøjskole.

Det får du ud af modulet

 • Ved afslutning af kurset vil du være i stand til at vurdere udviklings- og forskningsresultater i forbindelse med lymfødem og andre hævelsestilstande
 • Du vil have forståelse for hvordan ødem påvirker opheling efter traumer og bremser genoptræningen
 • Du vil kunne skelne mellem en lang række perifere ødemer
 • Du vil kunne forstå rationalerne for undersøgelser, medicinske indikationer og kontraindikationer for bl.a. manuel lymfedrænage
 • Du vil være i stand til at udføre MLD

Det faglige indhold

 • Det lymfatisk, venøse og arterielle karsystems anatomi og fysiologi
 • Patologi bag de forskellige former for lymfødem og andre former for hævelser fx i forbindelse med sportsskader
 • Differentialdiagnose
 • Manuel lymfedrænage (MLD)
 • Complete Decongestive Physiotherapy (CDP)
 • Patientdemonstrationer
 • Praksisøvning

Målgruppe

Fysioterapeuter der arbejder eller ønsker at komme til at arbejde med forebyggelse og behandling af hævelsestilstande.

Katalognummer

SD14

Læs mere om del 2

Dette modul fortsætter med del 2 som en toning af modulet Fysioterapi – teori og praksis . Del 2 af modulet Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande (del 1) giver dig en international certificering.

Læs mere om del 2 under ‘toninger’ på Fysioterapi – teori og praksis.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00