Gå til indhold

Bedre borgerkommunikation – til glæde for alle parter

Lær redskaber til at kommunikere med borgere, så mødet bliver godt for både borgerne og dig

Om kurset

Borgerkommunikation indeholder som udgangspunkt en asymmetri mellem myndighed og borger, der kan give anledning til konflikter og potentielle klager samt belastning af medarbejderne.

På kurset arbejder vi med redskaber og metoder, som gør dig i stand til at passe på dig selv i kontakten med borgeren, undgå/reducere konflikter og klager samt sikre, at du kan indhente den nødvendige information hurtigere og nemmere.

Det faglige indhold på kurset

Kurset er opbygget som en blanding af oplæg og øvelser, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål mellem de to undervisningsdage, så du kan være tryg ved, at de konkrete redskaber kommer i spil i praksis.

På kurset tager vi udgangspunkt i følgende elementer:

  • Den professionelle borgersamtale
  • Effektive samtaler og kommunikationsredskaber
  • Konflikthåndtering – teknikker til nedskalering
  • Belastning, stress og kriser – strategier til mestring af belastende samtaler og øget trivsel

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du have opnået kompetencer, der gør dig i stand til at identificere og reducere de konflikter, der kan opstå i kommunikation med en borger. Du vil samtidig være i stand til mere effektivt at indhente den nødvendige information fra borgeren og undgå unødvendige belastninger i samtalerne.

Du vil efter kurset opleve dig styrket i forhold til at håndtere ”svære” borgere fleksibelt og konstruktivt, og du vil opnå personlige strategier, der kan understøtte din arbejdsglæde – også når det bliver svært.

Virksomhedens udbytte

Organisationen kan forvente en medarbejder, der er mere robust, og som vil være bedre i stand til at kommunikere med udfordrende borgere uden at blive ramt af stress og belastning.

Organisationen kan endvidere forvente en mere effektiv indhentning af den nødvendige information fra borgerne samt større trivsel blandt medarbejderne og mere tilfredse borgere.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, der har direkte kontakt med borgere, og som ønsker at blive endnu bedre til at sikre en god og effektiv borgerkommunikation – og samtidig passe på sig selv i processen.

Det kan også være, at du står overfor at skulle have borgerkontakt i fremtiden og gerne vil være klædt godt på i den forbindelse.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Bedre borgerkommunikation

Start- og slutdato

11.09.24 - 12.09.24

Tilmeldingsfrist

11.08.24

Nummer

0566634

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.750 kr.

3.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 9.00-13.00: 11.09.24 og 12.09.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55