Gå til indhold

Barselsregler i det offentlige – herunder de nye regler om øremærket barsel til fædre og medmødre

Hvad betyder de nye regler om blandt andet øremærket barsel og rettigheder til soloforældre for barselsreglerne på det offentlige område. Få et overblik over reglerne efter ændringerne samt hvordan det kan håndteres på arbejdspladserne mv.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Efter kurset har du et overblik over de gældende regler om barsel på det offentlige område, herunder, hvilke rettigheder medarbejderen har og hvilke rammer der herudover er for aftaler om afvikling af barsel. Du vil vide således vide, hvornår en medarbejder blot kan varsle et ønsket barselsforløb, og hvornår det kræver at forløbet aftales med arbejdsgiver, herunder, hvornår et ønsket forløb falder helt uden for reglernes rammer. Du har således viden om:

 • Hvilke regler, der knytter sig til de forskellige perioder af en barsel samt hvem, der kan og skal holde barsel i hvilke perioder
 • Hvilke muligheder en medarbejder har for at genoptage arbejdet under en planlagt barsel og i hvilke tilfælde medarbejderne kan/ikke kan gemme sin barsel til senere afvikling
 • I hvilke situationer ex bedsteforældre eller andre nærtstående kan afvikle barsel sammen med barnet.
 • Hvilken betydning det har for medarbejderens rettigheder, hvis denne eller barnet bliver syg på forskellige tidspunkter i forbindelse med graviditeten/orloven
 • De grundlæggende betingelser for lønnet barsel, og hvad det betyder for administrationen af reglerne
 • Arbejdsgivers adgang til refusion fra medarbejderens bopælskommune

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan styrke kvaliteten i administration af barselssager, og, herunder sikre, at ex udfærdigelsen af skabeloner etc. understøtter tilstrækkelig dokumentation, korrekt vejledning og den berettigede refusion.

Det faglige indhold på kurset

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne om barsel på det offentlige område, herunder en grundig indføring i de nye lovregler om øremærket barsel til fædre og medmødre samt de særlige rettigheder for soloforældre. Kurset har fokus på de rettigheder og pligter, der påhviler medarbejdere i forbindelse med barsel, herunder rammerne for hvad arbejdsgiver og medarbejder kan aftale omkring barselsafviklingen.

Kurset giver et indblik i de rettigheder og pligter og aftalemæssige muligheder, som medarbejderen har i forbindelse med et barselsforløb. vi tager udgangspunkt i barselsloven, de offentlige aftaler om barsel.

Du får blandt andet indblik i:

 • Sammenhængen mellem barselsloven og de offentlige aftaler om barsel mv.
 • Betingelser for lønnet barsel og arbejdsgivers adgang til refusion
 • Graviditetsorlov og øremærket barsel i samspil med de offentlige overenskomster
 • Hvad er sociale forældre, soloforældre og nærtstående og hvad betyder det for håndteringen af reglerne
 • Mulighederne for at overdrage orlov til andre nærtstående end forældrene til barnet (rettigheder for soloforældre)
 • Adoptionsorlov
 • Barsel, som feriehindring, hvad betyder det i praksis
 • Forlængelse af orlov
 • Rets- og aftalebaseret udskydelse af orlov
 • Genoptagelse af arbejdet under orlov
 • Varslingsreglerne
 • Sygdom og død i forbindelse med graviditet og barsel
 • Medarbejderens beskyttelse mod afsked mv. under orlov

Hvem deltager?

Ledere og medarbejdere fx HR-medarbejdere eller andre nøglepersoner, der kommer i berøring med arbejdspladsens barselssager.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Barselsregler i det offentlige

Start- og slutdato

24.04.24

Tilmeldingsfrist

24.03.24

Nummer

0566605

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.500 kr.

2.800 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

En kursusdag kl. 09.00-16.00: d. 24.04.24

Efterår 2024

Barselsregler i det offentlige

Start- og slutdato

30.10.24

Tilmeldingsfrist

30.09.24

Nummer

0566606

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.500 kr.

2.800 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

En kursusdag kl. 09.00-16.00: d. 30.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55