Gå til indhold

Bag om diagnoserne

Kurset er for dig, der er ny i socialpsykiatrien. På kurset vil du få en grundig viden om diagnosernes, socialpsykiatriens og psykiatriens historie og om, hvordan den historie lever i dag.

Om kurset

 • Du vil få samtalefærdigheder til at samtale med borgerne, så borgernes diagnoser og problemhistorier fylder mindre, og borgernes ressourcer træder tydeligere frem.
 • Du vil få en viden om, hvorfor nyere bevægelser som f.eks. recovery-orienteret rehabilitering fylder så meget.
 • Du vil vide mere om, hvad den historiske baggrund for socialpsykiatrien og diagnoserne er, så du bedre kan handle.
 • Du får en viden, som kan hjælpe dig med at trænge ind bag diagnosen og ind til mennesket bag ved.

Det faglige indhold

Kurset vil omhandle:

 • Hvorfor havner mennesker i socialpsykiatrien?
  Traumer, tilknytning, social arv og chanceulighed, marginalisering, samfundsmæssige faktorer
 • Socialpsykiatriens og diagnosernes historie
 • Diagnosesystemet i dag
 • Perspektiver på diagnoser
 • Dobbeltlytning og det dobbelte blik
 • Kan borgeren altid få øje på sine egne ressourcer? Hvad kan du som professionel gøre?
 • Stigmatisering og selvstigmatisering
 • Sprogets betydning
 • Diagnosers virkninger og bivirkninger
 • Alternativer til diagnose

Om undervisningen

Undervisningsformerne vil veksle mellem faglige oplæg, workshop, fremtidsværksted, gruppearbejde og litteratur.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dig, der er ny i psykiatrien – eller dig, der aldrig fik en grundig introduktion til diagnoserne og socialpsykiatriens historie. Kursets fokus er på at forstå socialpsykiatriens udvikling frem til i dag og på, hvad man kan gøre som professionel for at få borgernes ofte skjulte ressourcer frem i lyset.

Adgangskravet er, at du er ansat i socialpsykiatrien og har borgerkontakt som din primære funktion. Det forventes, at du er motiveret for at kvalificere dit professionelle arbejde.

Kurset kan også rekvireres for en hel arbejdsplads.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Bag om diagnoserne

Start- og slutdato

10.01.24 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

10.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.125 kr.

6.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0615069

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Steen Holst Sørensen

Lektor

+45 33 31 38 37