Gå til indhold

Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere

Obligatorisk §9-uddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og AMR’er certificeret før 2020.

Om kurset

Det får du ud af kurset

På KP’s arbejdsmiljøuddannelse – også kaldes for den obligatoriske §9-uddannelse – lærer du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder hvilke regler og retningslinjer, der er inden for det fysiske- og det psykiske arbejdsmiljø.

Du får viden om arbejdspladsvurderinger, sikkerhed på arbejdspladsen og forebyggende tiltag samt skadesanmeldelse.

Du bliver introduceret til viden, materialer og inspiration til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, især konflikter, moralsk stress og ramme for det sunde arbejdsliv samt et fokus på godt tilbage på job efter sygdom eller orlov.

Vi har et fokus på bekendtgørelserne, især den på den nye bekendtgørelse fra 2020 vedr. det psykiske arbejdsmiljø, og du får en grundbog samt masse af dialog og noter til brug efter uddannelsen i egen organisation.

På uddannelsen får du den fulde obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse med sparring og viden om de forpligtelser og ansvarsområder som en AMR har, og et indblik i de særlig forhold der er gældende for arbejdslivet på din arbejdsplads.

Det faglige indhold på kurset

Følgende elementer vil være grundlaget for kurset:

 • Viden om arbejdsmiljørepræsentantens rolle, forpligtelser og beskyttelse
 • Viden om det forebyggende fysiske arbejdsmiljø
 • Viden om arbejdet med nærved-ulykker, arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • Inspiration til arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Instruktion til Arbejdsmiljøorganisationens (AMOs) ansvarsområder og opgaver
 • Inspiration til oplæring og introduktion af nye medarbejdere (i arbejdsopgaver og procedure samt evt. brug af hjælpemidler og maskiner)
 • Inspiration til udarbejdelsen af sygdomspolitikker og nedskrevet ansvar for arbejdsmiljø
 • Redskaber til konflikthåndtering og rammer for arbejdsliv / hjemmearbejde
 • Stressforebyggelse og det grænseløse arbejdsliv
 • Inddragelse af medarbejdere i AMO arbejdet og fælles forpligtigelser
 • Udarbejdelse af APV (evt. kemisk APV)
 • Håndtering -og ansvar ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Håndtering af krænkelser og kommunikation omkring arbejdsmiljø
 • Kultur og holdninger til arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • Risikovurderinger og handleplaner

Om undervisningen

Undervisningen veksler mellem minioplæg fra underviserne til inspiration, opsamling og plenumdialog samt gruppearbejde.

Dine erfaringer fra din arbejdsplads er en vigtig del af gruppearbejdet og plenumdialogen i undervisningen. Uddannelsen kræver aktiv deltagelse og et forpligtende og trygt fællesskab.

Vi anbefaler derfor, at du på forhånd ser på din virksomheds APV og din arbejdsmiljøorganisations opbygning og gerne med et fokus på ”udfordringer” som du gerne vil arbejde med eller ønsker belyst indenfor de beskrevne tematikker og neddyk.

Hvem deltager

Dette arbejdsmiljøkursus henvender sig særligt til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

Målgruppen er dels arbejdsmiljørepræsentanter eller de arbejdsmiljøledere der ønsker et kendskab til de lovmæssige forhold og arbejdsområder, som arbejdsmiljøgruppen skal forholde sig til i praksis og hvorledes den strategiske forebyggelse kan indlejres i arbejdsmiljøorganisationens praksisser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er planlagt og gennemført efter §9 i arbejdsmiljøloven, og det er denne uddannelse som arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført inden for tre måneder efter valg.

Der er kommet en helt ny bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø i 2020, så er du AMR og certificeret før 2020 – eller er du blevet arbejdsmiljøleder, kan du med fordel deltage (igen) på denne uddannelse, gerne som en samlet AMO, hvor vi kan tilgodese, at dialogerne bliver dels i egen gruppe og dels på tværs af deltagergruppen.

Der er ingen særlige forudsætninger eller adgangskrav.

Der er en begrænsning på maksimalt 20 deltagere på dette kursus (lovgivning fra Arbejdstilsynet).

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et uddannelsesbevis efter afslutning af dag 3. Bemærk venligst at udstedelse af beviset kun sker ved tilstedeværelse af samtlige 22 timer. Uddannelsesbeviset sendes som PDF til din mail og udleveres også fysisk på dag 3.

Uddannelsesbeviset skal bruges og fremvises som bevis for den obligatoriske uddannelse ved besøg fra Arbejdstilsynet på din arbejdsplads.

Efterår 2024

Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere

Start- og slutdato

16.09.24 - 04.10.24

Tilmeldingsfrist

16.08.24

Nummer

0937123

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.875 kr.

5.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

3 kursusdage; kl. 08.30-16.00 d. 16.09.22 + d. 17.09.22, kl. 08.30-15.30 d. 04.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55