Gå til indhold

Analyse og metoder

Vil du gerne stå for at lave de skarpe analyser og finde de gode løsninger på problemstillinger i den offentlige forvaltning og administration?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet giver dig en forståelse for samfundsvidenskabelige metoder, som anvendes til analyser i den offentlige praksis. Du lærer at undersøge og analysere problemstillinger på baggrund af anerkendte metoder som fx spørgeskemaer og interview samt at formidle dine resultater, så de kan føre til oplysning og forandring. Du vælger helt selv den problemstilling, som du vil lave dit eksamensprojekt om.

Hvad kan du bruge modulet til:

 • Du får viden om samfundsvidenskabelige metoder som du kan anvende i den offentlige praksis.
 • Du kan indsamle, undersøge og analysere en selvvalgt problemstilling ved hjælp af anerkendte metoder
 • Du kan reflektere over og vurdere relevante argumenter indenfor konkrete offentlige praksissituationer
 • Du kan formidle analyseresultater klart og præcist
 • Du kan gennemføre interview og spørgeskemaundersøgelser i egen praksis
 • Levere dataunderstøttede løsninger i egen praksis

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Analyse og metoder

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0507790

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

ECTS

10

Efterår 2024

Analyse og metoder

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550108

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18 2200 København N

Hvornår

Undervisningsdatoerne kommer snarest

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00