Gå til indhold

Aktivt fagsprog og faglig læsning – på ungdomsuddannelserne

På kurset får du redskaber til at styrke elevers faglige læseudbytte og at undervise sprogudviklende i gymnasiets fag med henblik på at løfte alle elever, så de bliver sprogligt aktive og strategiske læsere.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Kurset giver dig viden om faglig læseudvikling og inspiration til at styrke elevernes tilegnelse af faglige begreber og udvikling af aktive læsestrategier.

I den forbindelse introducerer kurset til en række konkrete greb i form af blandt andet ordforståelsesstrategier, gensidig læsemonitorering og grafiske forståelsesmodeller.

Videre lærer du hvordan du kan undervise sprogudviklende for at løfte alle elever: Hvordan bliver alle elever sprogligt aktive? Hvordan støtter du eleverne i at udvikle fagsprog?

I den forbindelse kommer du til at arbejde med Bromodellen som redskab til at planlægge sprogudviklende fagundervisning, og du får en række helt konkrete idéer og aktiviteter du kan anvende direkte i egen praksis.

Det faglige indhold på kurset

Første kursusdag har fokus på faglig læsning, mens anden og tredje dag giver konkrete værktøjer til sprogudviklende undervisning med afsæt i Bromodellen (Thise & Vilien, (2023) Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne).

Om undervisningen

Kurset veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og øvelser. Deltagerne afprøver aktiviteter i egen praksis mellem kursusdagene.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til fagundervisere i alle fag på ungdomsuddannelserne. Kom gerne sammen med din læsevejleder eller andre ressourcepersoner med ansvar for udvikling og tilrettelæggelse af indsatser i såvel den almene undervisning som i særlige indsatser for jeres udfordrede elever (fx din leder, SPS-ansvarlige eller en ordblindeunderviser).

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Aktivt fagsprog og faglig læsning - i ungdomsuddannelserne

Start- og slutdato

16.01.25 - 05.03.25

Tilmeldingsfrist

16.12.24

Nummer

0892169

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.350 kr.

5.880 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Tre kursusgange kl. 9.00-15.00 d. 16.01.25, 05.02.25 og 05.03.25

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helene Thise

Lektor

+45 41 89 85 75

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45