Genveje


Videreuddannelser 953x390

Akademiuddannelser

Er du voksen med erhvervserfaring, og har du brug for en fleksibel uddannelse, som du kan gennemføre i dit eget tempo?

En akademiuddannelse er en kompetencegivende efteruddannelse på niveau med de korte videregående uddannelser og henvender sig til dig, der ønsker at specialisere sig inden for en gren af dit arbejdsfelt.

Uddannelserne

Københavns Professionshøjskole udbyder følgende akademiuddannelser:

Du kan tage en hel uddannelse eller vælge et eller flere moduler, hvis du har brug for viden og færdigheder inden for et bestemt område. Du læser typisk én dag om ugen pr. modul, og uddannelsen er dermed forenelig med et erhvervsarbejde. En hel uddannelse tager i så fald 3 år. Du har også mulighed for at tilmelde dig flere moduler ad gangen og dermed tage uddannelsen på kortere tid.

Med en akademiuddannelse kvalificerer du din praksis ved at koble din praksisviden og dine praksiserfaringer med ny teori og forskningsviden inden for dit felt. Og du møder andre erfarne praktikere. Den udveksling og videndeling, der foregår mellem de studerende, er således også en fordel ved studiet.

Uddannelsessteder

Københavns Professionshøjskole udbyder akademiuddannelser i København og i enkelte tilfælde også forskellige andre steder i landet. Se under den relevante uddannelse for mere information.

Optagelse og kontakt

Læs mere om optagelse og adgangskrav, eller kontakt uddannelsen ved at klikke på et af ovenstående links.


UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra 1. marts 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.