Gå til indhold

ADHD og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder (introduktionskursus)

Ønsker du at styrke dine kompetencer i arbejdet med elever i vanskelige læringssituationer, der kan være udfordret af ADHD, ASF eller på anden måde er i en udsat position?

På kurset får du viden om og helt konkrete redskaber til at vurdere den enkelte elevs udfordringer og læringsforudsætninger – samt en bred vifte af inkluderende værktøjer, du kan gribe i, når du ønsker at skabe de bedste betingelser for elevernes læring og trivsel ind i fællesskabet.

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du:

  • At få og dele viden om børn og unge med ADHD, autisme samt i udsatte positioner
  • At få helt konkrete redskaber til at vurdere den enkelte elevs udfordringer og læringsforudsætninger
  • At få og afprøve inkluderende værktøjer og tilgange, du kan bruge, når du ønsker at skabe de bedste betingelser for elevernes faglige udbytte, læring og trivsel ind i fællesskabet

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner eller vejledere i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Adhd og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder - et introduktionskursus

Start- og slutdato

29.08.24 - 21.11.24

Tilmeldingsfrist

01.08.24

Nummer

0651659

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.095 kr.

6.476 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fire kursusdage: kl. 09:00-14:00, d. 29.08.2024, 26.09.2024, 31.10.2024 & 21.11.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg

Lektor

+45 22 46 49 77