Gå til indhold

ADHD og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder (opfølgende kursus)

Få viden om, inspiration og redskaber til at håndtere de helt konkrete problematikker, du møder i din hverdag med børn og unge med ADHD og autisme samt børn med lignende adfærd i skolen

Har du allerede viden om og erfaringer med børn og unge med ADHD og ASF eller lignende adfærd – og udfordrer forskellige problematikker fortsat i hverdagen, så har du mulighed for at sætte din viden i spil, møde andre perspektiver, få ny viden og finde veje, redskaber og inspiration.

På kurset arbejder vi med de problematikker, du møder i din praksis. Det betyder, at du medbringer dine problematikker eller tematikker, som vi undersøger, udfolder og finder pædagogiske handlemuligheder i forhold til. Mellem de enkelte kursusgange afprøver du udvalgte tilgange og redskaber, som du så har mulighed for at justere undervejs.

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du:

  • At sætte din viden og erfaringer i spil i dialog med andre lærere og pædagoger om børn og unge, der har ADHD, ASF eller lignende adfærd
  • At udfolde, analysere og finde løsninger på dine og andres problematikker i arbejdet med børn og unge på spektret, med ADHD eller lignende adfærd
  • At afprøve og justere tilgange og redskaber mellem de enkelte undervisningsgange
  • At få seneste forskningsbaseret viden og helt konkrete tilgange og redskaber i arbejdet med at skabe de bedste betingelser for alle børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger og vejledere, der har gennemført kurset ADHD og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder (introduktionskursus) eller lærere, pædagoger og vejledere, der allerede har viden og erfaringer inden for området.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

ADHD og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder 2

Start- og slutdato

28.08.24 - 30.10.24

Tilmeldingsfrist

17.06.24

Nummer

0676542

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.095 kr.

6.476 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fire kursusdage: kl. 09:00-14:00. D. 28.08.2024, 18.09.2024, 09.10.2024 & 30.10.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg

Lektor

+45 22 46 49 77