Gå til indhold

Åben dialog – Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Åben Dialog er en evidensbaseret metodisk tilgang, der har vist sig stærk i recovery-processer i bl.a. psykiatrien og familieterapi. Med modulet kan du få styrket dine kompetencer til at indgå i reflekterende processer, understøtte dialogisk praksis og samtale samt i at facilitere netværksmøder ud fra grundprincipperne i Åben Dialog.

Modulet har et stærkt praksisperspektiv, hvor du fra starten øver dine dialogiske færdigheder, facilitering af dialogiske og reflekterende processer samt gennemførelse af netværksmøder. Dine egne og de øvrige deltageres erfaringer fra praksis bliver inddraget aktivt, og I får feedback.

Desuden vil du opnå forskningsbaseret indsigt i Åben Dialogs ophav, vidensgrundlag, muligheder og begrænsninger samt de sociale, organisatoriske og samfundsmæssige rammer for tilgangen, så du bliver i stand til at reflektere over og redegøre for brugen af Åben Dialog og tilgangens anvendelsesområde i relation til en udvalgt målgruppe i din egen praksis.

Det får du ud af modulet

Du lærer at blive endnu dygtigere til at lytte, deltage i dialoger, facilitere netværksmøder, stille nysgerrige spørgsmål, at være i den ”ikke-vidende-position”, at sætte borgeren og dennes selvvalgte netværk i centrum, at turde være i processen og at turde tro på tilgangen og dialogen.

Desuden lærer du at redegøre for Åben Dialogs muligheder og begrænsninger overfor både borgere, pårørende, kolleger og andre professionelle samarbejdspartnere.

 • Åben Dialogs ophav og vidensgrundlag
 • Åben Dialogs syv grundprincipper
 • Det dialogiske
 • Reflekterende processer
 • Mødeledelse, mødefacilitering og gruppeprocesser
 • Borger- og netværksinddragelse
 • Sociale, organisatoriske og samfundsmæssige rammer for Åben Dialog
 • Oversættelse til egen praksis

Åben Dialog og arbejdet med reflekterende processer i Danmark er dels inspireret af Jaakko Seikkulas arbejde med at indføre en netværksorienteret tilgang i psykiatrien i Vestlapland fra 1980erne – og dels af samt Harlene Andersons og Tom Andersens udvikling af reflekterende processer i samtalepraksis.

Modulet er i høj grad baseret på opnåelse af dialogiske kernekompetencer sammenholdt med en forståelse af Åben Dialogs teoretiske grundelementer. Som deltager bliver du guidet gennem de forskellige elementer af underviserne, som har stor erfaring med at arbejde med dialogiske og reflekterende processer i praksis.

Om undervisningen

Det sker i en kombination af undervisning og praksistræning, og heri indgår også gruppeøvelser. Formålet er at træne dine færdigheder i at indgå i og facilitere dialogiske og reflekterende processer samt at indgå i og facilitere netværksmøder.

Modulet afvikles som en kombination af undervisning, træning og refleksion. Der er blended learning, hvor du både mødes med dine medstuderende til undervisning på KP, studerer selvstændigt med video og tekst samt deltager i online undervisning.

Modulet strækker sig over et halvt år og afsluttes med en eksamen.

Hvem deltager

Forløbet er målrettet medarbejdere, borgere og ledere, der arbejder med eller har interesse for Åben Dialog, det kan være fx i social- og behandlingspsykiatrien, det brede udsatte område eller på børne- og familieområdet.

Eksamensform

Eksamen tager udgangspunkt i en porte folio, som udarbejdes undervejs i forløbet og efterfølgende præsenteres under en mundtlig eksamen, som vurderes efter 7-trins skalaen. Det er muligt både at gå til individuel og gruppe eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Start- og slutdato

01.02.24 - 20.06.24

Tilmeldingsfrist

21.12.23

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0548182

Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Start- og slutdato

05.02.24 - 13.06.24

Tilmeldingsfrist

25.12.23

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0598698

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Birgitte Skjold Knudsen

Adjunkt

+45 51 38 02 86