Gå til indhold

Åben dialog – reflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis

Få styrket dine kompetencer til at indgå i reflekterende processer, understøtte dialogisk praksis og samtale samt at facilitere Åben Dialog netværksmøder.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På modulet arbejder du med Åben Dialogs syv grundprincipper, reflekterende processer, dialogiske praksisversioner og netværksmøder efter Åben Dialog principper. Modulet om Åben Dialog har et stærk praksisperspektiv, hvor du fra starten ”øver” dine dialogiske færdigheder, facilitering af dialogiske og reflekterende processer samt gennemførelse af ÅD-netværksmøder. Dine egne og de øvrige deltageres erfaringer fra praksis bliver inddraget aktivt i undervisningen.

Det sker i en kombination af undervisning og praksistræning. Formålet er at træne dine færdigheder i at indgå i og facilitere dialogiske og reflekterende processer under netværksmøder.

Det faglige indhold

Åben Dialog og arbejdet med reflekterende processer i Danmark er dels inspireret af Jaakko Seikkulas arbejde med at indføre en netværksorienteret tilgang i psykiatrien i Vestlapland fra 1980erne – og dels af samt Tom Andersens udvikling af reflekterende processer i samtalepraksis.

Modulet er i høj grad baseret på træning af grundelementerne sammenholdt med en forståelse af de teoretiske grundelementer. Som deltager bliver du guidet igennem de forskellige elementer af underviserne, som har stor erfaring med at arbejde med dialogiske og reflekterende processer i praksis.

Målgruppe

Forløbet er målrettet medarbejdere, borgere og ledere, der arbejder med eller har interesse for Åben Dialog, det kan være fx i social- og behandlingspsykiatrien eller på børne- og familieområdet.

Praktiske oplysninger – modulet er blended

Modulet afvikles som en kombination af undervisning, træning og refleksion. Der er blended learning, hvor du både mødes med dine medstuderende til undervisning på KP, studerer selvstændigt med video og tekst samt deltager i online undervisning. Tag kontakt til fagperson for modulet for at høre mere (se nederst på siden). Modulet strækker sig over et halvt år og afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Sara Dalgaard Christoffersen

Specialkonsulent

+45 24 29 64 75