Gå til indhold

Information om coronavirus

5 dages læringsforløb for pædagogiske assistenter (PA) der arbejder med 0-2-årige børn fra udsatte og sårbare familier

Beskrivelse

De første af barnets 1000 dage er de mest betydningsfulde ift. barnets trivsel, læring og udvikling. Barnets positive udvikling er afhængig af kompetente professionelle, der imødekommer barnets behov, understøtter barnet i fællesskabet og samarbejder med barnet, forældre, kolleger og andre professionelle på måder, der forebygger og reducerer udsathed og mistrivsel.
.
Læringsdagene kvalificerer den pædagogiske assistent i arbejdet med at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Deltagelse i forløbet giver den pædagogiske assistent kompetencer til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet med henblik på en tidlig forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Indhold

Undervisningen, der er tilpasset pædagogiske assistenter, skifter mellem oplæg, film, øvelser og refleksion i grupper. Inden første læringsdag og mellem de fem læringsdage arbejder deltagerne med forskellige metoder til at observere og analysere og udvikle egen praksis i forhold til børn i udsatte positioner. Således bygger læringsforløbet bro mellem viden fra læringsdagene og deltagernes egen praksis i dagtilbud:

Dag 1: Børns tidlige udvikling og deltagelsesmuligheder i hverdagen i vuggestuen.

Dag 2: Børns trivsel og sårbarhed.

Dag 3: Resiliens gennem deltagelse og fællesskab.

Dag 4: Når bekymringerne opstår ¿ den pædagogiske assistents arbejde med tidlig opsporing og inddragelse af forældre.

Dag 5: Samarbejde om børns trivsel og udvikling med både forældre og fagpersoner.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter.

Undervisere

Abelone Heinsen, lektor, cand.pæd.psyk.
Heidi Honig Spring, adjunkt.

Tid

17.03.21 kl. 8.30-16.00.
07.04.21 kl. 8.30-16.00.
28.04.21 kl. 8.30-16.00.
19.05.21 kl. 8.30-16.00.
09.06.21 kl. 8.30-16.00.

Varighed

37 timer

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

5 dages læringsforløb for pædagogiske assistenter

Start- og slutdato

17.03.21 - 09.06.21

Tilmeldingsfrist

15.02.21

Pris

6.500 kr.

Hvor

København

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00