Gå til indhold

Sportsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element er for studerende, som er interesserede i smerte samt idræts- og muskuloskeletale problematikker. Det er et praksisnært forløb, hvor du får færdigheder, der vil være til gavn i mødet med personer med idræts- og muskuloskeletale problematikker.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved KP.

Min. 14 og maks. 26 deltagere.

Fysioterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Prøven er en intern, skriftlig og individuel opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Sports physiotherapy and musculoskeletal physiotherapy

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Formålet med forløbet er at introducere de studerende til undersøgelse og behandling af idrætsrelaterede skader med fokus på blandt andet:

 • Smerteteori
 • Vævsadaptation
 • Muskuloskeletal praksis i undersøgelse og behandling
 • Anvendelse af udvalgte teknologier
 • Strukturspecifik diagnostik
 • Årsagssammenhænge af diverse problematikker ved idrætsrelaterede skader.

Der arbejdes desuden med case-baserede problemstillinger, som gennemgås regionært for hofte, knæ, ankel og skulder både diagnostisk og i et samlet genoptræningsforløb tilbage til sport.

Fysiske tests og screeninger indgår i undersøgelsesdelen, ligesom der undervises teoretisk og praktisk i ultralydsscanning for kroppens større ekstremitetsled.

Manuelle behandlingsteknikker indgår desuden som behandlingselementer. Gennem casearbejde tilstræber valgfaget at lægge sig tæt op ad klinisk praksis fra skadens opståen til rehabilitering tilbage til sport.

Læringsudbytte

 • Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans
 • Udbygge kliniske færdigheder i undersøgelsen af specifikke problemstillinger
 • Udbygge kliniske færdigheder samt kritisk refleksion af pro- og regression af genoptræningsforløb indenfor idrætsrelaterede skader
 • Begyndende kendskab og anvendelse af ultralydsscanning
 • Reflektere kritisk over implementering af ny viden i sundhedsvidenskabelig forskning samt i klinisk forskning
 • Anvende og kritisk forholde sig til national og international forskningsbaseret viden
 • Benytte grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi
 • Demonstrere præcis og stringent skriftlig og mundtlig formuleringsevne om en fysioterapifaglig problemstilling.

Læringsmetoder

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning, praktiske øvelser, afprøvning af behandlingsteknikker og teknologier samt case-baseret gruppearbejde og fremlæggelse af undersøgelse og genoptræning.

Kontakt

Christian Neergaard

Lektor

+45 51 63 28 61