Gå til indhold

Information om coronavirus

Sportsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi

Sportsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi for fysioterapeutstuderende i Danmark.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element er for studerende, som er interesserede i smerte samt idræts- og muskuloskeletale problematikker. Det er et praksisnært forløb, hvor du får færdigheder, der vil være til gavn i mødet med personer med idræts- og muskuloskeletale problematikker.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet med forløbet er at introducere de studerende til undersøgelse og behandling af idrætsrelaterede skader med særlig fokus på smerteteori, muskuloskeletal praksis, anvendelse af udvalgte teknologier ved idrætsrelaterede skader ved strukturspecifik diagnostik samt årsagssammenhænge ved diverse problematikker. Dette sker med afsæt i teoretiske forelæsninger, praktisk anvendelse af teknologier i undersøgelsen af den skadede udøver og konkrete behandlingsredskaber som eksempelvis tapening og manuelle behandlingsteknikker.

Indhold

 • Loading og vævsbelastning af den sportsaktive person
 • Tapening af sportsskader. Teori og praksisafprøvning af udvalgte teknikker inden for tapening med rigid tape og kinesiotape
 • Senevævs adaptationsevne i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Stressfrakturer i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Videobaseret løbestilsanalyse, teori og praksis
 • Screening, træning og korrektion med fokus på biomekaniske forhold og dysfunktioner
 • Udvalgte eksempler på undersøgelse og behandling af den sportsskadede patient, teori og praksis
 • Anvendt billeddiagnostik, generelt og i forhold til sportsrelaterede skader
 • Gennemgang af patologi og hvordan det ses på skanningsbilleder
 • Udarbejdelse af skriftlige beskrivelser af kliniske fund med ultralydsscanning
 • Smerte og muskuloskeletal fysioterapi
 • Mekanismebaseret smerteklassificering, herunder undersøgelse, diagnostisk og intervention rettet mod refererede smerter og perifere neurogene smerteproblematikker (neurodynamik)
 • Introduktion til muskuloskeletale behandlingsteknikker af såvel spinale som perifere problematikker (Mulligan)
 • Håndtering af patienten med komplekse/kroniske smerter med fokus på patienter, hvis symptomer kan relateres til centrale smertemekanismer (central sensitivering)
 • “Putting theory into practice”: Casearbejde med forslag til undersøgelse, differentiel diagnostik og intervention til patienter med almindelige muskuloskeletale problematikker (eksempelvis cervikale og lumbale smerter, refererede smerter, whiplash-patienten, “tennisalbue”, hovedpine, SI-led)
 • Nocebo og placebo.

Læringsudbytte

 • Kan anvende enkelte tapeteknikker for udvalgte regioner samt klinisk ræsonnere over relevans for behandling med dette
 • Kan analysere enkelte funktionelle tests og bevægemønstre i forbindelse med screening af den idrætsaktive udøver
 • Klinisk ræsonnering af videooptagelser af løbeanalyse
 • Viden om brug af kraftplatform i relation til løb og funktionelle tests
 • Brug af ultralydsskanning
 • Identificere og reflektere over muligheder for egen praksisudvikling med kendskab til nye teknologier inden for det kliniske felt
 • Kunne analysere på undersøgelsesfund, som bidrager til den kliniske ræsonnering
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det fysioterapeutiske felt
 • Redegøre for brugen af det tekniske udstyr i fysioterapeutisk praksis
 • Begyndende anvendelse af ultralydsscanning ved identificering og vurdering af diverse vævstyper og vævsstrukturer
 • Anvende dopplerfunktion i ultralydsscanning med fokus på identificering af neovaskularisering i skadesammenhæng
 • Viden om relevant muskuloskeletal forskning og teori
 • Viden om fysioterapeutisk arbejde inden for muskuloskeletal fysioterapi
 • Viden om såvel smertemekanismer og smertediagnostik som håndtering af nogle kroniske smertepatienter
 • Kan anvende udvalgte teknikker til manuel undersøgelse/diagnostik og behandling.

Læringsmetoder

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning, praktiske øvelser, afprøvning af behandlingsteknikker og teknologier, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde.

Bedømmelse/prøve

Prøven er en intern, skriftlig og individuel opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Fysioterapistuderende på 7. semester.

Min. 14 og maks. 26 deltagere.

Fysioterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Sports physiotherapy and musculoskeletal physiotherapy

Når du starter - Litteratur

 • Macdonald R. (red): Paping Techniques – principles and Practice. 2nd edition. Elsevier Limited, 2004
 • Neergaard C: Kliniske tests for bevægeapparatet. Fodnote 2019
 • Neergaard C, Andersen B. (red): Sportsskader. Munksgaard, 2008
 • Andersen B., Neergaard C., Seest K.: Tape dig selv, Munksgaard 2011
 • Brukner & Khan: Clinical Sports Medicine , 2017
 • Fredberg c., Bolvig L., Rasmussen O.: Textbook on musculoskeletal ultrasound – for beginners and trained

Kontakt

Jannick Marschall

Uddannelsesleder

+45 51 63 27 30