Gå til indhold

Information om covid-19

Sportsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element er for studerende, som er interesserede i smerte samt idræts- og muskuloskeletale problematikker. Det er et praksisnært forløb, hvor du får færdigheder, der vil være til gavn i mødet med personer med idræts- og muskuloskeletale problematikker.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved KP.

Min. 14 og maks. 26 deltagere.

Fysioterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Prøven er en intern, skriftlig og individuel opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Sports physiotherapy and musculoskeletal physiotherapy

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Formålet med forløbet er at introducere de studerende til undersøgelse og behandling af idrætsrelaterede skader med særlig fokus på smerteteori, muskuloskeletal praksis, anvendelse af udvalgte teknologier ved idrætsrelaterede skader ved strukturspecifik diagnostik samt årsagssammenhænge ved diverse problematikker. Dette sker med afsæt i teoretiske forelæsninger, praktisk anvendelse af teknologier i undersøgelsen af den skadede udøver og konkrete behandlingsredskaber som eksempelvis tapening og manuelle behandlingsteknikker. 

Læringsudbytte 

  • Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans 
  • Reflektere kritisk over implementering af ny viden i sundhedsvidenskabelig forskning samt i klinisk forskning 
  • Anvende og kritisk forholde sig til national og international forskningsbaseret viden 
  • Benytte grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi 
  • Demonstrere præcis og stringent skriftlig og mundtlig formuleringsevne om en fysioterapifaglig problemstilling. 

Læringsmetoder 

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning, praktiske øvelser, afprøvning af behandlingsteknikker og teknologier, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde. 

Kontakt

Jannick Marschall

Uddannelsesleder

+45 51 63 27 30