Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt forløb, Iværksætteri, ESU

Selvtilrettelagt forløb for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Gennem enkelte intensive workshops og selvtilrettelagt individuelt løbende casearbejde får du indsigt i iværksætteri – fra idé til spirende virksomhed. Fokus er på, at du opnår den nødvendige viden og værktøjer til at starte egen virksomhed på basis af faglige kompetencer samt forstår udviklingen fra mindre start-up til virksomhed i vækst.

Formål

Formålet er at give dig mulighederne for selv at tilegne dig den grundlæggende erfaring og brugbare viden til at starte egen virksomhed gennem blandt andet oplæg fra fagpersoner og iværksættere.

Dette forløb rummer elementer, som kan bruges i opstart af næsten alle typer virksomheder, for eksempel selvstændig rådgivning/konsulent, webshop eller restaurations- og produktionsvirksomhed, men det kan i lige så høj grad give værdifuld indsigt og forståelse under projektansættelser og ansættelser i små virksomheder – plus en generel og vigtig forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer.

Indhold

Dette selvtilrettelagte forløb har fokus på dit eget arbejde med processen fra idé til skabelsen af egen virksomhed og livet som iværksætter. Det henvender sig til dig med interesse for at bruge din faglige viden og passion til at skabe nye, spirende start-ups og giver dig mulighed for at udvikle og eventuelt oprette egen virksomhed som en del af din uddannelse.

Gennem enkelte intensive workshops og løbende individuelt casearbejde får du som studerende indsigt i iværksætteri gennem arbejdet med din egen virksomhedsidé, som du enten har med på forhånd eller udvikler i begyndelsen af forløbet.

Læringsudbytte

Den studerende skal gerne efter forløbet kunne demonstrere færdigheder i at:

  • Redegøre for, hvordan den studerende vil starte en virksomhed gennem arbejdet med udvikling af fiktiv selvstændig virksomhed
  • Konceptualisere en idé ved at skabe et forretningskoncept gennem idégenerering, overvejelser om prototype, analyse af marked og målgruppe, og udarbejdelsen af en forretningsplan
  • Anvende den gennemgåede teori og egen vidensindsamling til at analysere sig frem til den optimale opstart, afsætningsmetode, drift og vækst for netop den studerendes fiktive virksomhed
  • Begrunde og argumentere sine valg i forhold til den fiktive virksomhed med afsæt i den erhvervede teori og viden fra fagets pensum samt formulere konklusioner vedrørende virksomhedens fremtidsudsigter
  • Generelt at udvælge teori og empiri, som er relevant at inddrage i forhold til den valgte problemstilling
  • Anvende teori til at underbygge og begrunde praksis og praksis til at argumentere for og forholde sig kritisk til teori.

Læringsmetoder

Få intensive workshops, inkl. forudgående teoretisk forberedelse, oplæg af få relevante iværksættere, eksterne fageksperter og interne undervisere.

Forløbet er dog primært baseret på din løbende gruppe-/individuel PBL (problembaseret læring) med en selvvalgt virksomhedscase og efterfølgende aflevering af en skriftlig opgave på baggrund af casen.

Bedømmelse/prøve

Individuel skriftlig eksamen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min 10 og max. 20 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Entrepreneurship

Når du starter - Litteratur

Enkelte lærebøger og diverse teoretiske artikler. Det forventes yderligere, at du selv fremsøger projektrelevant litteratur. Vær opmærksom på, at dele af pensum kan være på engelsk.

Eksempler på litteratur:

  • Madsen, Rasmus (2017): Det Lille Skridt (e-bog)
  • Clark, Osterwalder og Pigneur (2013): Business Model Generation
  • Erik Ries (2011): The Lean Startup

Kontakt

Morten Villadsen

Adjunktvikar

+45 23 73 33 12