Gå til indhold

Information om covid-19

Selvtilrettelagt valgfrit element, nationalt og internationalt, FYS Hillerød

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere og/eller er rettet mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Fokus er på faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner og/eller internationale aspekter af fagudøvelsen.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved KP, Campus Hillerød.

Ingen nedre eller øvre grænse. Den studerende skal selv finde et egnet sted.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Intern, individuel skriftlig prøve med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Nationally and internationally self-arranged optional practice

Udelukkende egenbetaling. Ved internationalt: Fonde kan evt. ansøges.

Vigtigt ved internationalt forløb: Man SKAL registrere sig via MoveOn, og der skal gennemføres et rejseprogram (rejsesikkerhedskursus og rejseerklæring) via central international afdeling.

Ansøgningsskema
Beskriv her formål og læringsmål samt indhold i forløbet. Beskriv desuden, hvor du skal hen samt baggrund for valg af fagligt felt inden for det fysioterapeutiske/sundhedsfaglige område og dennes relation til dit studie. Noter ligeledes relevante praktiske forhold.

Ansøgningsskema (word)

Kontrakt
Udarbejd en kontrakt for forløbet, når aftalen er indgået

Kontrakt (word)

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan (bilag til ansøgning).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer pr. uge).

Det valgfrie element kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på en national eller international institution eller uddannelsesinstitution.

Læringsudbytte

  • Mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på nationalt eller internationalt plan
  • Prægning af egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • Udvikling af egen fagforståelse og fagidentitet
  • Refleksion over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsmetoder

Deltage og gennemføre praksis/udvikling/forskning.

Kontakt

Bente Annie Sørine Andersen

Lektor

+45 20 68 83 16