Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, FYH

Selvtilrettelagt valgfrit element for fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland, Hillerød.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Den studerende skal have mulighed for at præge sin egen uddannelse. Et selvvalgt emne skal totalt udgøre 6 uger, men kan planlægges i moduler af 2, 4 eller 6 uger. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt. Den studerende finder selv stedet, men kan søge hjælp hos international koordinator/7. semesters forløbskoordinator.

Lyt til beskrivelse her: https://kp.23video.com/video/38319602/selvvalgt-emne

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

At den studerende:

  • får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på nationalt eller internationalt plan
  • kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb, inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • udvikler egen fagforståelse og fagidentitet
  • reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Indhold

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan (bilag til ansøgning).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer pr. uge).

Det valgfrie element kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på en national eller international institution eller uddannelsesinstitution.

Læringsudbytte

Det valgfrie element orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere og/eller er rettet mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings- og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Fokus er på faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner og/eller internationale aspekter af fagudøvelsen.

Læringsmetoder

Deltagelse i praksis/udvikling/forskning.

Bedømmelse/prøve:

Individuel, skriftlig, intern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Hillerød.

Ingen nedre eller øvre grænse. Den studerende skal selv finde et egnet sted.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

10 ECTS

Det kan være en uddannelse i Danmark eller internationalt eller et selvvalgt klinisk ophold i Danmark eller internationalt.

Self-planned elective module

Den studerende forestår selv alle eventuelle udgifter.

Når du starter - Litteratur

Se 7. semester-beskrivelsen, fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, for yderligere information.

Kontakt

Bente Annie Sørine Andersen

Lektor

+45 20 68 83 16