Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt forløb, Arbejdsmiljøledelse, ESU

Selvtilrettelagt forløb for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at være med til at udvikle og organisere en forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Dette valgfrie element er i vid udstrækning baseret på den studerendes selvstændige arbejde og fordybelse i fagområdet. Der vil være workshops med underviser- og studenteroplæg samt løbende vejledning.

Forløbet rummer mulighed for virksomhedsbesøg og feltstudier, hvor den studerende kan planlægge og gennemføre en mindre undersøgelse og pege på mulige og relevante risikoanalyser og sundhedsfremmende arbejdsmiljøindsatser.

Formål

Forløbet giver den studerende mulighed for at tilegne sig indsigt i systematisk arbejdsmiljøarbejde og arbejdsmiljøledelse.

Indhold

  • Det gode arbejdsmiljø: Fra opfyldelse af lovkrav til arbejdsmiljøindsatser, der går videre end lovgivningens krav. Strategier og handleplaner. Forskellige certificeringer
  • Interessenter, aktører og strategier:  Interne interessenter og aktører og arbejdsmiljøarbejdets organisering. Eksterne interessenter og aktører:  lovgivning, kontrol, vejledning, videndeling, forskningsinstitutioner, branchespecifik information og netværk
  • Feltarbejde og systematisk arbejdsmiljøarbejde.
  • Udviklingsprojekter, forskning og konkrete cases:  Rapporter, evalueringer, metoder og redskaber, anbefalinger m.m.

Den studerende vil blive introduceret til arbejdsmiljøfeltets mulige problemstillinger, central litteratur, centrale aktører og kilder til informationssøgning. Alt efter den studerendes interessefelt skal den studerende gennemføre supplerende litteratursøgning. De studerende etablerer grupper og søger en virksomhed at samarbejde med. Aftale med virksomhed skal være på plads inden forløbets start.

Læringsudbytte

Den studerede tilegner sig kendskab til

  • arbejdsmiljøarbejdets centrale aktører, lovgivning og arbejdsmiljøarbejdets organisering
  • konkrete redskaber til kortlægning, analyse og vurdering af virksomheders arbejdsmiljøprofil
  • Via virksomhedsbesøg vil den studerende få mulighed for at arbejde med arbejdsmiljø og sundhedsfremme i praksis og få relateret teori til branche- og virksomhedsspecifikke problemer samt afprøve mulig rolle som konsulent.

Læringsmetoder

  • Problembaseret læring i grupper med vejledning
  • Virksomhedsbesøg
  • Learning by doing

Bedømmelse/prøve

Prøven er en intern prøve, som består af en virksomhedsrapport (afleveres gruppevis) og en individuel refleksionsrapport. Uddybende information om prøveform og kriterier for det valgfrie element foreligger ved semesterstart.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Forløbets faglige fokus ligger inden for områder relateret til studieretningen Fødevarer og Ledelse.

Min. 4 og max. 25 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Meget litteratur og informationssøgning vil kunne findes på centrale aktørers hjemmesider. De studerende vil få forelagt en liste over grundpensum og centrale aktørers hjemmesider.

Kontakt

Lone Birgitte Ebbeskov Larsen

Lektor

+45 51 38 06 45