Gå til indhold

Praktikophold gennem Mellemfolkeligt Samvirke

Udlandsophold i Uganda, Kenya, Tanzania, Sri Lanka og Nepal samt Peru og Grækenland

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Som fysioterapeut-, psykomotorik- og sygeplejestuderende har du på 7. semester mulighed for at komme på udlandsophold i Uganda, Kenya, Tanzania, Grækenland, Indien, Sri Lanka, Nepal, Filippinerne samt Peru igennem Global Contact, Mellemfolkeligt Samvirke.

Vi er en non-profit organisation og er ikke et rejsebureau. Du kan læse mere om Global Contact på vores hjemmeside www.globalcontact.dk og Mellemfolkelig Samvirke her www.ms.dk.

Formål

Under praktikopholdet får du mulighed for at lave hands-on opgaver i samarbejde med dine kolleger på arbejdspladsen. Udlandspraktik styrker dine kompetencer og giver et nyt perspektiv på din uddannelse.

Du får nye udfordringer og oplever kulturelle forskelligheder, som udvikler dig indenfor dit fag og styrker din personlige udvikling.

Når du rejser ud med os, forventer vi du tager aktiv del i kulturmødet og er åben og nysgerrig overfor de helt anderledes rammer, end du kender hjemmefra.

Indhold

Opholdene tilpasses studieretningernes krav, hvad angår indhold og længde, og praktikperioderne er tilpasset, så rejsedatoerne passer med din praktikperiode.

Alle praktikforløb starter med et 2-dages introduktionskursus i Mellemfolkeligt Samvirke.

Læringsudbytte

Efter endt valgfag vil de studerende have opnået følgende læringsudbytte inden for global sundhed:

  • Indsigt i og en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet i en global kontekst.
  • Viden om og indsigt i Public Health i din destination samt reflektere over international praksis.
  • Et særlig kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhed i din destinations kultur.
  • Refleksioner over kulturelle værdiopfattelser og interesser for mennesket i et sundhedsperspektiv

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en individuel intern skriftlig prøve og skal bestås for at kunne gå til mundtlig eksamen i bachelorprojekt på 7. semester. Opgaven udarbejdes efter Formkrav og redaktionelle retningslinjer ved KP.

Det skriftligt produkt (max. 3 sider – 7200 anslag inkl. mellemrum, eksklusive litteraturliste) skal indeholde følgende punkter:

  • En kort beskrivelse af baggrunden for den selvvalgte faglige problemstilling eller udfordring relevant for Global Health.
  • Refleksioner over og diskussion af den valgte problemstilling/udfordring i lyset af minimum to videnskabelige artikler.
  • Afslut med en opsummering af hvad du kommer frem samt perspektivering over tværprofessionelt samarbejde.

Produktet bedømmes efter 7-trinsskalaen. Lektor Mette Madsen, Sygeplejerskeuddannelsen Campus Hillerød, er bedømmer på opgaven.

I Uganda kan du komme på et stort hospital i eksempelvis Mubende, Gulu eller Lira. Her vil du blive tilknyttet de afdelinger der er relevante for dig.

Ressourcerne er få, og der skal tænkes i innovative løsninger
for at kunne imødekomme behovet hos befolkningen.

Du vil skulle tænke kreativt og innovativt i behandling af de patienter, du arbejder med.

Sammen med dine ugandiske kolleger vil du indgå i hospitalets daglige arbejde, og de forskelligheder og udfordringer du møder, vil udfordre din faglighed og dit perspektiv.

Du kan komme til at arbejde på medicinsk-, kirurgisk-, fødsels-, børne-, gynækologisk- og HIV/aids-afdelinger eller arbejde med infektionssygdomme eller kroniske lidelser som diabetes og kræft.

I Tanzania kan du som sygeplejestuderende komme på et stort eller et mindre hospital. Du vil blive udfordret fagligt og personligt, og få sat perspektiv på din viden igennem mødet med det tanzaniske sundhedssystem.

Du vil få opgaver som blodtryks- og vægtmåling, blodprøvetagning, vaccinationer, medicindosering, fødselsassistance, generel omsorg og hygiejne.

Du kan komme til at arbejde på medicinsk-, kirurgisk-, fødsels-, børne-, gynækologisk-, HIV/aidsafdeling eller arbejde med infektionssygdomme eller kroniske lidelser som diabetes og kræft.

Som psykomotorik- og fysioterapeutstuderende kan du komme på et behandlingshjem for børn og unge med forskellige udfordringer og handicap.

Du vil få indblik i andre behandlingsformer og diagnoser såsom klumpfod, som er meget udbredt i Tanzania.

Her vil du indgå i det daglige arbejde med at styrke deres motoriske færdigheder og imødekomme deres udfordringer igennem behandling og træning.

Der er blandt andet fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, og derfor vil opgaverne f.eks. være rettet mod træning i de daglige aktiviteter, og at skabe flere muligheder for dem i fremtiden.

Du vil blive udfordret til at tænke kreativt og innovativt, da ressourcerne er få, og arbejdet vil være væsentligt anderledes end herhjemme.

I Kenya kan du komme på et stort hospital i enten Mombasa, Nyeri, Kisumu, Kakamega og Embu. Det er store offentlige hospitaler med mange patienter og mange forskellige afdelinger, hvor du vil have mulighed for at rokere rundt. Afhængig af din studieretning vil du blive tilknyttet den rette afdeling.

Som sygeplejerske kan du komme til at arbejde på medicinsk-, kirurgisk-, fødsels-, børne-, gynækologisk-, HIV/aidsafdeling eller arbejde med infektionssygdomme eller kroniske lidelser som diabetes og kræft.

Som fysioterapeutstuderende kan du blive tilknyttet en rehabiliteringsklinik på et hospital, hvor du vil arbejde børn, ældre og psykisk syge eller patienter, der lider af en kronisk sygdom.

Du kan også efter ønske komme på et behandlingshjem/center hvor du kan arbejde med træning og rehabilitering af børn, unge og/eller voksne, der har forskellige handicap. Det vil her dreje sig om at styrke deres færdigheder til bedre at kunne klare sig i hverdagen.

I tilfælde hvor det handler sig om børn og unge, vil det også handle om at give deres forældres øvelser og hjælp til bedre at kunne støtte deres børns motoriske udvikling.

I Sri Lanka kan du komme på et stort offentligt hospital i Kandy. Du vil have mulighed for at rokere rundt mellem afdelingerne alt efter, hvilke afdelinger du særligt er interesseret i at være på.

Du kan desuden kombinere din klinik med et outreach forløb, hvor du vil følge en sundhedsplejerske i hendes arbejde i form af hjemmebesøg hos gravide og kvinder, der lige har født og besøg på en klinik, hvor kvinder ligeledes kommer ind for at få taget blodtryk, urinprøver og målt deres maver.

Som psykomotorik- og fysioterapistuderende kan du arbejde på en skole i Kandy for børn og unge med forskellige fysiske og mentale handicap.

Du bliver en del af skolens alsidige undervisning, som kombineres med gymnastik, aktiviteter og forskellige former for behandling. De lokale ansatte er meget optagede af, at få dine input til træningsforløb og i at spare omkring udvikling af arbejdsmetoder.

Du kan her se en film, hvor vores samarbejdspartner fortæller om, hvad de får ud af at have studerende på praktikstedet.

I Nepal vil du arbejde på et offentligt hospital udenfor Kathmandu. Hvis du har en særlig interesse i at arbejde med ældre som målgruppe, kan du blive placeret på et hospital, der har et
plejehjem tilknyttet.

Hospitalerne har mange forskellige afdelinger og du kan derfor, afhængig af dine præferencer, blive tilknyttet eksempelvis medicinsk-, kirurgisk-, fødsels-, børne-, gynækologisk-, HIV/aidsafdeling.

Som psykomotorik- og fysioterapistuderende kan du arbejde på et rehabiliteringscenter, der arbejder med rygmarvsskader, som opstår fra fald eller arbejdsskader.

Patienterne går igennem et forløb af 4-6 måneder, hvor de går igennem et intensivt træningsforløb, der skal hjælpe dem med at blive reintegreret i samfundet og få et normalt liv igen.

Du kommer til at arbejde på et offentligt hospital i Manila, hvor du kan rotere imellem forskellige afdelinger, som du ønsker inden afrejse. Det kan f.eks. være pædiatrisk, dermatologisk eller fødeafdelingen. På Filippinerne er det en regel, at studerende har en klinisk vejleder tæt på under hele praktikken, og du vil derfor opleve, at der vil være meget støtte fra hospitalet, når du arbejder der.

Du følger de lokale sygeplejersker, der er på de afdelinger, du bliver tilknyttet og de vil introducere dig til deres arbejdsgange og metoder, og give dig et unikt indblik i det filippinske sundhedsvæsen.

I Peru vil du blive tilknyttet en klinik, hvor du vil blive inkluderet i de daglige opgaver. Her vil du komme på rotation imellem de afdelinger der findes på klinikken.

Du vil få muligheden at tage nattevagter, hvis du synes det kunne være spændende at prøve. Der vil være mulighed for at tage med ud på klinikkens outreach program. Her kan du få indblik i, hvordan folk bor og de sundhedsmæssige udfordringer området har. Du vil her være med til at besøge dem, der ikke har mulighed for at komme ind til klinikken.

Du har også mulighed for lave sundhedstjek og workshops for børn i et slumkvarter. Der vil være få, som kan engelsk, så det er vigtigt, at du kan lidt spansk, inden du tager afsted.

I Grækenland vil du blive en del af et hold af læger og sygeplejersker, der arbejder for at forbedre sundhedsforholdene for fattige grækere, flygtninge og migranter, der ikke har adgang til de offentlige hospitaler i landet. Her kan du efter ønske arbejde på en klinik i byen Thessaloniki eller på øen Lesbos.

Du bliver tilknyttet en klinik, hvor du sammen med dine kolleger tilser de patienter, der kommer ind. Patienterne modtager basal behandling og rådgivning. Teamet består af en international gruppe af frivillige fagfolk fra hele verden der taler engelsk, men mange af patienterne du vil møde, vil enten kun tale græsk, urdu, farsi mm.

Dit forløb

Opholdene tilpasses studieretningernes krav, hvad angår indhold og længde. Og et forløb ser ud som følgende:

Introkursus i København

Du starter med et to-dages introkursus i København, hvor du møder din danske koordinator og bliver forberedt på dit praktikophold. Her vil du blive forberedt på det kulturmøde, der venter dig, og forberedt på hvad det vil sige at tage sin faglighed med til udlandet. Afrejse vil typisk være dagen efter introkurset.

Praktikopholdet

Efter introkurset flyver du direkte til din valgte destination, hvor du bliver afhentet i lufthavnen. Du vil få en introduktion af din lokale kontaktperson, med information om landet, din arbejdsplads og hvor du skal bo.

Indlogering under opholdet

Din indlogering afhænger af, hvor du tager til. I Tanzania, Uganda, Kenya, Nepal og Peru vil du bo lokalt indkvarteret hos en værtsfamilie sammen med en eller to andre praktikanter i nærheden af det sted, du arbejder. Værtsfamilien er en fantastisk indgang til lokalsamfundet, og til at introducere dig til dagligdagen for en østafrikansk familie.

De er din trygge og rolige base, der kan give dig gode råd om DO’s and DONT’s, og der vil ofte også være mulighed for at deltage i begivenheder som fødselsdage, bryllupper og andre kulturelle begivenheder i nabolaget, sammen med familien.

I Sri Lanka vil du bo i et fælleshus, der administreres af vores lokale samarbejdsorganisation. Det er en organisation, der arbejder for at promovere kulturmødet på tværs af grænser. Huset ligger i grønne omgivelser i udkanten af Kandy. Der vil bo andre praktikanter og frivillige i huset, som du vil spise dine måltider med samt hænge ud med i din fritid og weekender.

I Grækenland vil du enten blive indkvarteret på et værelse med adgang til køkken og bad, eller du vil bo i en delelejlighed sammen med op til tre andre danske frivillige eller praktikanter.

I Filippinerne vil du blive indlogeret i hovedstaden Manila i et guest house, der er tilknyttet vores lokale samarbejdsorganisation, der arbejder for at sikre gode vilkår for gadebørn. På værelserne kan man bo op til 3 praktikanter sammen.

Praktisk information

  • Sygeplejerske
  • Fysioterapeut
  • Psykomotorisk terapeut

Forløbet svarer til 10 ECTS-points.

Du finder pris og rejsedatoer på vores hjemmeside ved først at vælge din studieretning og derefter vælge et land. Prisen varierer alt efter hvilket land, du vælger at tage til, da der er forskel på leveomkostninger. Du kan forvente at det koster mellem 13.000 DKK og 15.000 DKK for et praktikophold af 6 uger.

På ophold til Uganda, Kenya, Tanzania, Sri Lanka, Nepal og Peru er følgende inkluderet i prisen:
– Informationsmateriale inden afrejse
– To-dags introduktionskursus i København inden afrejse
– Afhentning i lufthavnen og introduktion ved vores lokale koordinatorer i ved ankomst
– Kost og logi under hele opholdet hos lokale værtsfamilier (i Sri Lanka er opholdet ekskl. frokost)
– Tuition fee på hospitaler og institutioner
– Adgang til en 24 timers nødtelefon.
– Støtte fra vores lokale og vores danske koordinatorer igennem hele opholdet, såfremt det skulle blive nødvendigt

På ophold i Grækenland og Filippinerne vil du selv stå for udgifterne for kost.

Vi kan hjælpe dig med at bestille fly og forsikring, men du kan også vælge at gøre det selv. Vælger du at bestiller du forsikring gennem os, vil du blive dækket af UNG + Europæiske rejseforsikring. Du kan læse mere om forsikringen her

Vores ophold er 100% selvfinansierede, men vi har rigtig gode erfaring med, at I får legater. Vi har derfor lavet denne guide til legatsøgning, hvor du kan se hvilke legater, du kan søge og hvordan, du gør det.
Vi har desuden lavet en lommepengeside, hvor du kan få en fornemmelse af, hvor meget du skal bruge på snacks, fritidsaktiviteter og weekendture, når du har fri.

Hvis du gerne vil rejse sammen med en eller flere af dine medstuderende, skal I bare sørge for at skrive det i tilmeldingen. Er I flere end to, der gerne vil rejse med hinanden, gør vi hvad vi kan for at placere jer sammen, men der er ingen garanti.

Har du ikke en rejsepartner på forhånd, vil vi sætte dig op med en anden studerende, med mindre du i din tilmelding angiver, at du ønsker at rejse alene. Hvis vi ikke kan finde en studerende til dig, vil vi senest to måneder før afrejse kontakte dig om mulige alternativer, herunder at få dine penge tilbage.

Kontakt

Heidi Dimon Djurhuss

Katrine Samson Heller

+45 77 31 00 22