Gå til indhold

Palliation i et tværfagligt perspektiv

Om det valgfrie element

Forløbet giver dig mulighed for fordybelse i centrale temaer inden for den palliative indsats. Fokus er på undersøgelse og udvikling af sundhedsfaglig viden og praksis, knyttet an til den palliative indsats i et tværprofessionelt perspektiv, nationalt og internationalt.

Formålet er, at du opnår viden, færdigheder og kompetencer til, hvordan forskellige professioner kan understøtte hinanden i den palliative tilgang til patienter med behov af fysisk, psykisk, social og eksistentiel art.

Praktisk information

Studerende ved KP. Studerende fra andre UC’ere er velkomne, hvis der er plads på holdet.

Min. 18, maks. 30 deltagere

De teoretiske studier foregår på:

Københavns Professionshøjskole
Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Desuden enkelte dage med studiebesøg ude af huset samt en uges klinik i forløbets tredje uge.

Individuel skriftlig prøve, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Palliation in an interprofessional perspective

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Det valgfrie element er tilrettelagt med afsæt i fire overordnede temaer:

  • Den palliative indsats, nationalt og internationalt
  • Den palliative indsats i et patient-, pårørende- og netværksperspektiv
  • Døden og den døende i den palliative indsats
  • Kliniske perspektiver i den palliative indsats. Der er bl.a. indlagt et fokuseret klinisk ophold i forløbets tredje uge.

Læringsudbytte

Du opnår bl.a. følgende inden for udvalgte centrale temaer i palliativ indsats:

  • Kan kritisk undersøge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionsfaglige problemstillinger
  • Har viden om og forståelse for metoder i tværprofessionelt arbejde og dets betydning i det palliative arbejde
  • Kan reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sundhedsprofessionel profession og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsmetoder

Forløbet er tilrettelagt med oplæg, øvelser og faglige refleksioner, både i klasserummet på gulvet og i grupper. Derudover forventes det, at de studerende arbejder selvstændigt eller i grupper med en fordybelsesopgave sideløbende med den undervisning, der tilbydes. Produktet deles med medstuderende, undervisere og inviterede kliniske samarbejdspartnere på vidensdelingsseminar i forløbets sjette og sidste uge.

Kontakt

Kirstine Winther

Lektor

+45 41 89 72 14