Gå til indhold

Kvantitativ statistik

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Kvantitativ statistik er et matematisk fag, der giver dig kundskaber til at behandle, analysere og drage anvendelige konklusioner på indholdet i dine data.

Vil du tættere på din målsætning? Så brug dine data smart og få ekstraheret potentialet i dine data. Forstå og se beregningsmæssige muligheder i et datasæt. Du lærer at beregne, konkludere og optimere et væld af forskellige former for datasæt statistisk til eksempelvis at udvikle produkter, koncepter, brugerundersøgelser, interventioner og lignende.

Praktisk information

Ernærings- og sundhedsstuderende (ESU) ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 10 og maks. 40 studerende.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Skriftlig, individuel eksamen med intern bedømmelse. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Man behøver ikke være et matematisk geni; vi tager det hele fra bunden og arbejder os op. Så alle kan deltage uanset matematisk udgangspunkt.

Forløbet giver ECTS inden for fagområdet til flere videregående uddannelser, der forudsætter statistik.

Quantitative statistics

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Formålet med Kvantitativ statistik er: At få indblik og statistiske kundskaber til indsamling, bearbejdning, analyse og udarbejdelse af statistiske konklusioner på data.

Læringsudbytte

Efter endt forløb har I stiftet bekendtskab med følgende:

  1. Introduktion til begreber i statistik: testværdier, p-værdier, tæthedsfunktion og fordelingsfunktion.
  2. Sandsynlighedsregning: Binomial fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, Normalfordeling og Multinomial fordeling.
  3. Test: CHI-Test og Goodness of fit. Test på Andele, middelværdier, Standardafvigelser (varianser) og Intensiteter. Lineær regression og Multipel Lineær Regression (MLR). Stikprøveteori og beregning af stikprøvestørrelser: Allokering af stikprøver og opbygning af spørgeskema og forsøgsdesign.

Læringsmetoder

Undervisning, vejledning, gruppearbejde og regneøvelser med støtte fra digitale værktøjer og programmer.

Når du starter – litteratur

  • Bog: René, M. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed. Polyteknisk forlag 2014, ISBN: 9788750210856. Materialet fås også som e-bog ISBN: 9788750200611
  • Program: Niels Wulff. HypoStat 1.4.2 (software). Niwu data 2022, ISBN: 2022000000009
  • Program: Excel

Kort videopræsentation

Kvantitativ statistik - video

Kontakt

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06