Gå til indhold

Information om coronavirus

Kvantitativ statistik

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Kvantitativ statistik er et matematisk fag, der giver dig kundskaber til at behandle, analysere og drage anvendelige konklusioner på indholdet i dine data. Man behøver ikke være et matematisk geni. Vi tager det hele fra bunden og arbejder os op. Så alle kan deltage uanset matematisk udgangspunkt.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

 Formål

Vil du tættere på din målsætning? Så brug dine data smart og få ekstraheret potentialet i dine data.

Forstå og se beregningsmæssige muligheder i et datasæt. Du lære at beregne, konkludere og optimere et væld af forskellige former for datasæt statistisk til for eksempel at udvikle produkter, koncepter, brugerundersøgelser, interventioner og lignende.

Indhold

Kvantitativ statistik har to formål:

  1. At få indblik og statistiske kundskaber til indsamling, bearbejdning, analyse og statistiske konklusioner på data
  2. At samle ECTS-point til, at man kan læse videre på en eventuel videregående uddannelse, der forudsætter statistik, og/eller bare blive virkelig god til databehandling.

Læringsudbytte

Efter endt forløb har I stiftet bekendtskab med følgende:

  • Introduktion til begreber i statistik: Testværdier, p-værdier, tæthedsfunktion og fordelingsfunktion.
  • Sandsynlighedsregning: Binomialfordeling, hypergeometrisk fordeling, poisson fordeling, normalfordeling og multinomial fordeling.
  • Test: CHI-Test og Goodness of fit. Test på andele, middelværdier, standardafvigelser (varianser) og intensiteter. Lineær regression og Multipel Lineær Regression (MLR). Stikprøveteori og beregning af stikprøvestørrelser: Allokering af stikprøver og opbygning af spørgeskema og forsøgsdesign.

Læringsmetoder

Undervisning, vejledning, gruppearbejde og regneøvelser med støtte fra digitale værktøjer og programmer.

 Bedømmelse/prøve

Skriftlig, individuel eksamen med intern bedømmelse. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne.

Min. 8, max. 100 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Ernærings- og sundhedsuddannelserne (ESU), Institut for Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole.

10 ECTS-point

Quantitative statistics

Når du starter - Litteratur

BOG: René, M. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed. Polyteknisk forlag 2014, ISBN: 9788750210856

PROGRAM: Niels Wulff. HypoStat 1.3 (software). Niwu data 2014, ISBN: 2013000000009

PROGRAM: Excel

Kontakt

Michael René

Lektor

+45 24 29 63 78