Gå til indhold

Information om covid-19

Kvantitativ statistik

Om det valgfrie element

Kvantitativ statistik er et matematisk fag, der giver dig kundskaber til at behandle, analysere og drage anvendelige konklusioner på indholdet i dine data.

Vil du tættere på din målsætning? Så brug dine data smart og få ekstraheret potentialet i dine data. Forstå og se beregningsmæssige muligheder i et datasæt. Du lære at beregne, konkludere og optimere et væld af forskellige former for datasæt statistisk til eksempelvis at udvikle produkter, koncepter, brugerundersøgelser, interventioner og lignende.

Praktisk information

Studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne.

Man behøver ikke være et matematisk geni; vi tager det hele fra bunden og arbejder os op. Så alle kan deltage uanset matematisk udgangspunkt. 
 
Forløbet giver ECTS-point inden for fagområdet til flere videregående uddannelser, der forudsætter statistik. 

Min. 8, maks. 40 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Skriftlig individuel eksamen med intern bedømmelse. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Quantitative statistics

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Formålet med kvantitativ statistik er at få indblik og statistiske kundskaber til indsamling, bearbejdning, analyse og udarbejdelse af statistiske konklusioner på data.  

Læringsudbytte 

Efter endt forløb har I stiftet bekendtskab med følgende:  

  • Introduktion til begreber i statistik: testværdier, p-værdier, tæthedsfunktion og fordelingsfunktion 
  • Sandsynlighedsregning: Binomialfordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, normalfordeling og multinomial fordeling 
  • Test: CHI-Test og Goodness of fit. Test på andele, middelværdier, standardafvigelser (varianser) og intensiteter. Lineær regression og Multipel Lineær Regression (MLR). Stikprøveteori og beregning af stikprøvestørrelser: Allokering af stikprøver og opbygning af spørgeskema og forsøgsdesign.

Læringsmetoder 

Undervisning, vejledning, gruppearbejde og regneøvelser med støtte fra digitale værktøjer og programmer.
 

Kontakt

Michael René

Lektor

+45 24 29 63 78