Gå til indhold

Kvantitativ statistik

Om det valgfrie element

Kvantitativ statistik er et matematisk fag, der giver dig kundskaber til at behandle, analysere og drage anvendelige konklusioner på indholdet i dine data.

Vil du tættere på din målsætning? Så brug dine data smart og få ekstraheret potentialet i dine data. Forstå og se beregningsmæssige muligheder i et datasæt. Du lærer at beregne, konkludere og optimere et væld af forskellige former for datasæt statistisk til eksempelvis at udvikle produkter, koncepter, brugerundersøgelser, interventioner og lignende.

Praktisk information

Ernærings- og sundhedsstuderende (ESU).

Min. 10 og maks. 40 studerende.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Skriftlig individuel eksamen med intern bedømmelse. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Quantitative statistics

Man behøver ikke være et matematisk geni, vi tager det hele fra bunden og arbejder os op. Så alle kan deltage uanset matematisk udgangspunkt.

Forløbet giver ECTS inden for fagområdet til flere videregående uddannelser, der forudsætter statistik.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Formålet med Kvantitativ statistik er: At få indblik og statistiske kundskaber til indsamling, bearbejdning, analyse og udarbejdelse af statistiske konklusioner på data.

Læringsudbytte

Efter endt kursus har I stiftet bekendtskab med følgende:

  1. Introduktion til begreber i statistik: testværdier, p-værdier, tæthedsfunktion og fordelingsfunktion.
  2. Sandsynlighedsregning: Binomial fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, Normalfordeling og Multinomial fordeling.
  3. Test: CHI-Test og Goodness of fit. Test på Andele, middelværdier, Standardafvigelser (varianser) og Intensiteter. Lineær regression og Multipel Lineær Regression (MLR). Stikprøveteori og beregning af stikprøvestørrelser: Allokering af stikprøver og opbygning af spørgeskema og forsøgsdesign.

Læringsmetoder

Undervisning, vejledning, gruppearbejde og regneøvelser med støtte fra digitale værktøjer og programmer.

Når du starter – litteratur

  • Bog: René, M. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed. Polyteknisk forlag 2014, ISBN: 9788750210856
  • Program: Niels Wulff. HypoStat 1.3 (software). Niwu data 2014, ISBN: 2013000000009
  • Program: Excel

Kort videopræsentation

Kvantitativ statistik - video

Kontakt

Michael René

Lektor

+45 24 29 63 78