Gå til indhold

Information om covid-19

Kvalitetsvurdering og -udvikling af professionspraksis

Om det valgfrie element

Vil du vide mere om, og vil du kunne arbejde med metoder til kvalitetsvurdering og udvikling af din kliniske praksis, er dette forløb noget for dig. Du får også viden om at arbejde med implementering i et professionsfelt. Endvidere arbejdes der med metoder til systematisk litteratursøgning til undersøgelse af en problemstilling, ligesom også metoder til kritisk vurdering af forskningsartikler indgår.

Bliv inspireret til emnerne af den studerende i videoen:

Video thumbnail til videoen kvalitetsvurderingm og udvikling af professionspraksis

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 30, maks. 70 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen. 

Quality assessment and quality development of professional practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Indholdet veksler mellem viden relateret til kvalitetsvurdering og udvikling og emner relateret til metoden litteraturstudier 

Det temaspecifikke på dette valgfrie element omfatter: 

  • sammenhængende patientforløb 
  • status på kvalitetsbegreber og metoder 
  • patienttilfredshedsundersøgelser og patient/borgerinddragelse 
  • patientsikkerhed, audit og data i kvalitetsarbejde 
  • kliniske retningslinjer og implementering af forandringer.

Læringsudbytte 

  • Selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af egen profession 
  • Selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent. 

Læringsmetoder 

Forløbet består af undervisning og en stor del gruppearbejde med studiespørgsmål, hvor der arbejdes med emnerne og får dem relateret til en klinisk problemstilling. Der er seancer, ”træne-øve”, hvor de emner, der har været arbejdet med i grupperne, perspektiveres, diskuteres og vurderesUnderviserne faciliterer.  

Endvidere gennemføres tre workshops med fokus på de elementer, der indgår i den afsluttende prøve, hvor de studerende præsenterer og giver feedback på hinandens opgaver. 

Der anvendes undervisere med specialkompetencer fra klinisk praksis. 

Kontakt

Dorte Eldrup Samson

Lektor

+45 51 63 24 28