Gå til indhold

Kvalitetsvurdering og -udvikling af professionspraksis

Om det valgfrie element

Vil du vide mere om, og vil du kunne arbejde med metoder til kvalitetsvurdering og -udvikling af din kliniske praksis, er dette forløb noget for dig. Du får også viden om at arbejde med implementering i et professionsfelt. Endvidere arbejdes der med metoder til systematisk litteratursøgning til undersøgelse af en problemstilling, ligesom også metoder til kritisk vurdering af forskningsartikler indgår.

Bliv inspireret til emnerne af den studerende i videoen:

Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og implementering - video

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 30 og maks. 70 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen.

Quality assessment and quality development of professional practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Indholdet er en ligelig fordeling mellem viden relateret til kvalitetsvurdering og -udvikling og emner relateret til metoder for systematiske litteraturstudier.

Det temaspecifikke på dette valgfrie element omfatter:

  • sammenhængende patientforløb
  • status på kvalitetsbegreber og -metoder
  • patienttilfredshedsundersøgelser og patient-/borgerinddragelse
  • patientsikkerhed og audit
  • kliniske retningslinjer og implementering af forandringer.

Læringsudbytte

  • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af egen profession
  • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
  • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis.

Læringsmetoder

Forløbet består af undervisning og en del gruppearbejde. Der er seancer med vejledning, hvor de emner, der har været undervist i og arbejdet med i grupperne, perspektiveres, diskuteres og vurderes.

Endvidere gennemføres tre workshops med fokus på de elementer, der indgår i den afsluttende prøve, hvor de studerende præsenterer og giver feedback på hinandens opgaver.

Der anvendes undervisere med specialkompetencer fra klinisk praksis.

Kontakt

Dorte Eldrup Samson

Lektor

+45 51 63 24 28