Gå til indhold

Kvalitetsvurdering og –udvikling af kliniske sygeplejefaglige problemstillinger

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Fokus for undervisningen er undersøgelsesmetoder, der anvendes i arbejdet med kvalitetsvurdering og –udvikling, samt hvordan man systematisk kan arbejde med implementering i et professionsfelt. Viden fra kvalitetsvurderinger kan anvendes som begrundelse for en given problemstilling.

Der tages udgangspunkt i de studerendes selvvalgte problemstillinger med henblik på at komme med teoretisk begrundede forslag til at optimere elementer i klinisk praksis.

Forløbet består foruden undervisning af en del gruppearbejde med dertil hørende studiespørgsmål med henblik på at få arbejdet med emnerne og relateret dem til egen problemstilling. Endvidere er der flere seancer med mulighed for specifik emnevejledning eller generel, åben vejledning, for eksempel i forhold til arbejdet med at kunne argumentere teoretisk for en problemstilling.

Forløbet giver dig mulighed for løbende at arbejde med de elementer, der skal indgå i den opgave, som afslutter 7.1 (den interne prøve) OG samtidig udarbejde et grundlag for en del af din problemstilling i dit kommende bachelorprojekt.

Formål og indhold

De studerendes egne kliniske problemstillinger danner udgangspunkt for eget arbejde med temaerne. Yderligere vil fremgå af lektionsplanen.

Formålet med forløbet er at:

  • øge din viden om og forståelse for forskellige professionsrettede undersøgelsesmetoder, der kan anvendes til at vurdere og udvikle kvaliteten af elementer i klinisk praksis
  • afklare begreber og metoder i arbejdet med implementering af forandringer
  • øge din viden om og forståelse for samt anvendelse af metodiske tilgange, eksempelvis fokuseret litteratursøgning og kritisk vurdering af forskningsartikler
  • opnå færdigheder i at anvende og derefter kunne vurdere en artikels egnethed i forhold til at kunne danne belæg for egen konkrete problemstilling og/eller til at kunne besvare en konkret problemformulering

Læringsmetoder

Undervisningsformen vil dels være teoretiske oplæg, dels gruppearbejde, som det forventes, at du deltager i.

I tilknytning til undervisningen er der skemalagt gruppearbejde med studiespørgsmål relateret til enten forberedelse til undervisningen eller til refleksion over indholdet i undervisningen. Formålet er, at den enkelte studerende vil kunne forholde sig kritisk til de enkelte emner og deres mulighed for at kunne anvendes som argumentation for en problemstilling.

Der gives teoretiske oplæg fra undervisere og fra eksterne klinisk faglige eksperter og eksperter fra regionale enheder.

Bedømmelse/prøve

Individuel skriftlig refleksionsopgave.
Den sidste uge i forløbet er afsat til udarbejdelse og kvalificering af opgaven.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejerskestuderende ved Københavns Professionshøjskole

2 hold a maks. 40 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Elementet gennemføres i ugerne 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

forløbet svarer til 10 ECTS-points.

Quality assessment and improvement of nursing practice

Når du starter - Litteratur

Fremgår af lektionsplanen.

Kontakt

Dorte Samson Eldrup
Lektor
dosa@kp.dk