Gå til indhold

Information om coronavirus

Iværksætteri

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Gennem seks intensive uger og løbende selvstændigt casearbejde får du indsigt i iværksætteri – fra idéfasen til spirende virksomhed. Fokus er på at opnå den nødvendige viden og værktøjer til at starte egen virksomhed på basis af faglige kompetencer og forstå udviklingen fra mindre startup eller hobbyvirksomhed til levedygtig virksomhed i vækst.

Formål

Dette valgfri element sætter fokus på processen fra idé til skabelsen af egen virksomhed og livet som iværksætter. Det henvender sig til alle studerende med interesse for at bruge deres faglige viden og passion til at skabe nye, spirende virksomheder.

Indhold

Som studerende på dette valgfrie element får du indsigt i iværksætteri gennem arbejdet med din egen virksomhedsidé, som du gerne har med på forhånd. Formålet er at få adgang til og opnå den nødvendige viden til at starte egen virksomhed gennem bl.a. oplæg fra fagpersoner og iværksættere, øvelser og selvstændig vidensindsamling. Dette forløb rummer elementer, som kan bruges i opstart af mange relevante typer virksomheder, for eksempel selvstændig rådgivning/konsulent, webshop, klinik samt udviklings- eller produktionsvirksomhed.

Temaer:

  • Fra idé til koncept
  • Opstart
  • Afsætning
  • Drift og vækst.

Løbende arbejdes der på udvikling og analyse af en problembaseret case med løbende feedback undervejs i forløbet. Denne case er en selvvalgt fiktiv virksomhedsidé.

 Læringsudbytte

  • Kendskab til og færdigheder inden for idégenerering, konceptudvikling og problemorienteret innovation
  • Viden om og refleksioner over videreudvikling af idé til færdig virksomhed samt relevante modeller og teorier i forbindelse hermed
  • Færdigheder inden for markedsanalyse, kortlægning og målretning af salg i til en specifik målgruppe
  • Kendskab til selskabstyper og vigtige kontrakter i forbindelse med opstart og samhandel med kunder, herunder kendskab til beskyttelse af virksomhedens produkter
  • Viden om metoder til afsætning og prissætning af varer/services samt viden om basale økonomiske overvejelser i forhold til opstart af egen virksomhed
  • Kendskab til relevante finansieringsmuligheder.

Læringsmetoder

Seks intensive uger med forudgående teoretisk forberedelse, øvelser, besøg af relevante iværksættere samt oplæg ved eksterne fageksperter og interne undervisere.

Løbende gruppe-/individuel PBL (problembaseret læring) med en selvvalgt virksomhedscase og efterfølgende aflevering af en skriftlig opgave, der forsvares.

Bedømmelse/prøve

Individuel bedømmelse efter 7-trinsskalen. Bedømmelsen finder sted på baggrund af den skriftlige og den mundtlige eksamination. Bedømmelsen foretages af to undervisere (intern bedømmelse).

Praktisk information

For studerende på uddannelsen Ernæring og Sundhed.

Min. 15 og max. 35 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point

Entrepreneurship

Når du starter - Litteratur

Madsen, Rasmus (2017): Det Lille Skridt

Kontakt

Morten Villadsen

Adjunktvikar

+45 23 73 33 12