Gå til indhold

Iværksætteri

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Gennem seks intensive uger og løbende selvstændigt casearbejde får du indsigt i iværksætteri – fra idéfasen til spirende virksomhed. Fokus er på at opnå den nødvendige viden og værktøjer til at starte egen virksomhed på basis af faglige kompetencer og forstå udviklingen fra mindre start-up eller hobbyvirksomhed til levedygtig virksomhed i vækst.

Praktisk information

Studerende fra ernæring og sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 15 og maks. 30 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Individuel bedømmelse efter 7-trinsskalen. Bedømmelsen finder sted på baggrund af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamination. Bedømmelsen foretages af to undervisere (intern bedømmelse).

Entrepreneurship

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Som studerende på dette valgfrie element får du indsigt i iværksætteri gennem arbejdet med din egen virksomhedsidé – som du gerne har med på forhånd. Formålet er at få adgang til samt opnå den nødvendige viden til at starte egen virksomhed gennem bl.a. oplæg fra fagpersoner og iværksættere, øvelser og selvstændig vidensindsamling.

Dette forløb rummer elementer, som kan bruges i opstart af mange relevante typer virksomheder, for eksempel selvstændig rådgivning/konsulent, webshop, klinik, udviklings- eller produktionsvirksomhed. Løbende arbejdes der på udvikling og analyse af en problembaseret case med løbende feedback undervejs i forløbet. Denne case er en selvvalgt fiktiv virksomhedsidé.

Læringsudbytte

  • Kendskab til og færdigheder inden for idégenerering, konceptudvikling og problemorienteret innovation.
  • Viden og refleksioner om videreudvikling af idé til færdig virksomhed samt relevante modeller og teorier i forbindelse hermed.
  • Færdigheder inden for markedsanalyse, kortlægning og målretning af salg til en specifik målgruppe.
  • Kendskab til selskabstyper og vigtige kontrakter i forbindelse med opstart og samhandel med kunder. Herunder kendskab til beskyttelse af virksomhedens produkter.
  • Viden om metoder til afsætning og prissætning af varer/services. Viden om basale økonomiske overvejelser i forhold til opstart af egen virksomhed.
  • Kendskab til relevante finansieringsmuligheder.

Læringsmetoder

Seks intensive uger med forudgående teoretisk forberedelse, øvelser, besøg af relevante iværksættere samt oplæg ved eksterne fageksperter og interne undervisere.

Løbende gruppe-/individuel PBL (problembaseret læring) med en selvvalgt virksomhedscase og efterfølgende aflevering af en skriftlig opgave, der forsvares.

Kontakt

Morten Villadsen

Specialkonsulent

+45 23 73 33 12