Gå til indhold

Information om covid-19

Iværksætteri

Om det valgfrie element

Gennem seks intensive uger og løbende selvstændigt casearbejde får du indsigt i iværksætteri – fra idéfasen til spirende virksomhed. Fokus er på at opnå den nødvendige viden og værktøjer til at starte egen virksomhed på basis af faglige kompetencer og forstå udviklingen fra mindre start-up eller hobbyvirksomhed til levedygtig virksomhed i vækst. 

Praktisk information

Studerende på uddannelsen Ernæring og Sundhed.

Min. 15 og maks. 35 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Intern skriftlig prøve med efterfølgende mundtlig eksamination. Bedømmes individuelt efter 7-trinsskalen.

Entrepreneurship

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Som studerende på dette valgfrie element får du indsigt i iværksætteri gennem arbejdet med din egen virksomhedsidé, som du gerne har med på forhånd. Formålet er at få adgang til samt opnå den nødvendige viden til at starte egen virksomhed gennem bl.a. oplæg fra fagpersoner og iværksættere, øvelser og selvstændig vidensindsamling. Dette forløb rummer elementer, som kan bruges i opstart af mange relevante typer virksomheder, fx selvstændig rådgivning/konsulent, webshop, klinik, udviklings- eller produktionsvirksomhed. 

Læringsudbytte 

  • Kendskab til og færdigheder inden for idégenerering, konceptudvikling og problemorienteret innovation 
  • Færdigheder inden for markedsanalyse, kortlægning og målretning af salg i til en specifik målgruppe 
  • Kendskab til selskabstyper og vigtige kontrakter i forbindelse med opstart og samhandel med kunder, herunder kendskab til beskyttelse af virksomhedens produkter   
  • Viden om metoder til afsætning og prissætning af varer/services samt viden om basale økonomiske overvejelser i forhold til opstart af egen virksomhed 
  • Kendskab til relevante finansieringsmuligheder. 

Læringsmetoder 

Seks intensive uger med forudgående teoretisk forberedelse, øvelser, besøg af relevante iværksættere samt oplæg ved eksterne fageksperter og interne undervisere. 

Løbende gruppe-/individuel PBL (problembaseret læring) med en selvvalgt virksomhedscase og efterfølgende aflevering af en skriftlig opgave, der forsvares.

Kontakt

Morten Villadsen

Adjunkt

+45 23 73 33 12