Gå til indhold

Dokumentation i sygeplejepraksis – belyst gennem litteraturstudie

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element handler om dokumentation i sundhedsvæsnet og de muligheder, udfordringer og problemer, der er knyttet til det i sygeplejerskens praksis. Undervejs skal der arbejdes med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, og som en integreret del af dette skal der arbejdes med litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler.

Praktisk information

Kun tilgængeligt for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 30 og maks. 80 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der består af en fællesdel, som udarbejdes i grupper, og en individuel del. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Documentation in nursing practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Forløbet indeholder fire temaer:

  1. Dokumentationsprocessens betydning for kommunikation mellem patienter og sygeplejersker
  2. Dokumentation brugt af sygeplejersker i samarbejdet med kolleger og patienter
  3. Dokumentation som journalføring
  4. Dokumentation som udgangspunkt for kvalitetsudvikling.

Inden for disse temaer formuleres en konkret sygeplejefaglig problemformulering, der danner udgangspunkt for både litteratursøgning som metode til at opnå viden, og hvordan man som sygeplejerske konkret kan håndtere dokumentationsforpligtelsen som en del af sin praksis.

Læringsudbytte

Deltagerne får skærpet opmærksomheden på betydningen af dokumentation i professionel praksis, opnår viden om bedste praksis i forbindelse med dokumentation og tilegner sig færdigheder knyttet til anvendelsen af dokumentation i sygeplejepraksis.

Formålet er desuden, at deltagerne selvstændigt kan:

  • opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
  • beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

Problembaseret projektarbejde i grupper under vejledning med et selvvalgt problem inden for temaet. Gruppearbejdet vil være guidet af milepæle i form af oplæg fra undervisere, vejledninger og workshops og skal tage udgangspunkt i en konkret sygeplejefaglig problemformulering, der eksemplarisk kan udfolde emnet: dokumentation i sygeplejepraksis.

Der er i dette forløb stort fokus på studerendes selvstændige projektarbejde som forudsætning for at opfylde de oplistede læringsmål.

Kontakt

Annegrethe Nielsen

Lektor

+45 51 63 26 51