Gå til indhold

Dokumentation i sygeplejepraksis

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Forløbet er til sygeplejestuderende som ønsker at tilegne sig kompetencer inden for dokumentation i sygeplejepraksis. Forløbet varer 6 uger, kan tages i både forårs- og efterårssemesteret og er på 10 ECTS-points

Formål og indhold

Dette forløb har til formål at skærpe din opmærksomhed på betydningen af dokumentation i professionel praksis, give mulighed for at tilegne dig viden om bedste praksis i forbindelse med dokumentation, tilegne dig færdigheder knyttet til anvendelsen af dokumentation samt at forholde dig nysgerrigt, kritisk og professionelt til anvendelsen af dokumentation i sygeplejepraksis.

Der skal vælges at arbejde med to problemstillinger inden for de fire områder:

  • Dokumentation i samarbejdet med patienten
  • Dokumentation som kommunikation mellem samarbejdspartnere
  • Dokumentation som dokumentation af udførte arbejdsgange
  • Dokumentation og praksisudvikling

Derudover er der på forløbet fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til intern prøve på semester 7.1.

Læringsmetoder

Gruppearbejde med et selvvalgt problem inden for temaet. Gruppearbejdet vil være guidet af milepæle i form af oplæg fra undervisere, vejledninger og workshops. Gruppearbejdet skal tage udgangspunkt i en konkret sygeplejefaglig problemstilling.

Bedømmelse/prøve

Følger ved semesterstart.

Praktisk information

Det valgfri element er kun tilgængeligt for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole.

2 hold a maks. 40 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Uge 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

Sygeplejerskeuddannelse
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro

10 ECTS-points

Når du starter - Litteratur

Kontakt

Helle Mathar
Lektor
hema@kp.dk