Gå til indhold

Basal videnskabsteori

Tilmelding er lukket

Tilmeldingsfristen var søndag den 27. oktober 2019 kl. 23.59
Valgfag for forår 2020 offentliggøres i uge 41.

OBS: Udover at tilmelde dig, skal du også sende en motiveret ansøgning OG din studiejournal/en karakterudskrift til uddannelsesleder Bodil Kirstine Møller, bomo@kp.dk, inden mandag den 28. oktober 2019 kl. 10.00.

Om det valgfrie element

Ser du dig selv læse videre på en akademisk overbygning og måske forske i eller udvikle din profession? Så er dette valgfrie element måske noget for dig.

Basal videnskabsteori er designet til at kvalificere den studerende til optag på forskellige professionsrettede kandidatuddannelser, herunder Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san.) ved Københavns Universitet (KU). Forløbet er dog ikke i sig selv adgangsgivende.

Formål og indhold

At opnå en basal videnskabsteoretisk forståelse og færdighed, der gør det muligt selvstændigt at formulere kliniske spørgsmål, systematisk søge i sundhedsvidenskabelige databaser og kritisk afrapportere primær, videnskabelig litteratur. Derved kan den studerende i højere grad selvstændigt evidensbasere sin praksis.

Du får…

Viden om:
Sundhedsvidenskabens filosofiske og teoretiske udgangspunkt og den historiske kamp mellem videnskabsparadigmerne
God praksis i sundhedsvidenskabelig forskning: metodestringens, peer review, etiske overvejelser og forholdsregler
Vejen fra eksperimentelle studier over klinisk kontrollerede studier til implementeringsstudier
Det randomiserede, kontrollerede studie: fordele og ulemper i sundhedsvidenskab.

Færdigheder i:
At udføre en struktureret litteratursøgning på tværs af videnskabelige databaser
Kritisk at kunne vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur, inklusive anvendte statistiske metoder
Kort og præcis skriftlig afrapportering af resultatet af en systematisk søgning.

Kompetencer til:
At formulere kliniske spørgsmål med relevans for en patientgruppe og korrekt identificere, hvilket videnskabsparadigme der kan svare på spørgsmålet
På baggrund af ovenstående spørgsmål at kunne skrive et Critically Appraised Topic med mulighed for at publicere det, eksempelvis på professionens faglige hjemmeside.

Læringsaktiviteter

 • Forelæsninger
 • Journal clubs
 • Problembaseret læring (PBL)
 • Gruppearbejde
 • Selvstændigt arbejde
 • Skriftlig feedback fra vejleder på de første 2 PBL-opgaver
 • Aflevering af 3 PBL-opgaver, der udgør eksamen (10 ECTS)
 • Et scoping review, der udgør eksamen (15 ECTS)

Læringstemaer

 • Basal videnskabs teori
 • Problem Baseret Læring (studiemål)
 • Litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser
 • PICO/PIco
 • Kvalitativ forskning
 • Observationel forskning
 • Eksperimentel forskning
 • Systematisk review (meta-analyser og meta-synteser)
 • Kvalitetsvurdering af videnskabelige artikler
 • Afrapportering og formidling af resultater (ift, besvarelse af studiemål)
 • Basal anvendt statistisk afrapportering

Bedømmelse/prøve

Studerende fra KP (10 ECTS)

Prøven er en individuel skriftlig opgave, der vurderes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse. De 3 PBL-opgaver uploades på Wiseflow i pdf format, jf. lektionsplanen. Bedømmelsen sker ved tilfældig administrativ udvælgelse af én af de tre porteføljer (PBL-opgaver).

Formelle krav
Aflevering af PBL-opgaverne skal følge egen studieretnings retningslinjer for opgaveskrivning og max fylde 7.200 tegn inkl. mellemrum.

Karakteren frigives senest 4 uger efter afleveringsfristen. Den studerende kan rette henvendelse til den interne bedømmer for feedback efter klagefristen er udløbet.

Eksterne deltagere/studerende (15 ECTS)

For eksterne studerende/deltagere er prøven en individuel skriftlig opgave, der udarbejdes ud fra ét af de studiemål, den studerende har arbejdet med på det valgfire element.

Deltagerne/den studerende vil modtage feedback på PBL 3 opgaven fra vejleder.

Opgaven vurderes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse.

Formelle krav

Opgaven skal overholde vedlagte retningslinjer for opgaveskrivning og max fylde 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Indhold i opgaven:

 • Introduktion
 • Metode (PRISMA)
 • Resultater
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Referenceliste
 • Bilag

Opgaven uploades senest 2 uger efter forløbet er afsluttet på Wiseflow i pdf format. Karakteren frigives senest 4 uger efter afleveringsfristen.

Den studerende kan rette henvendelse til den interne bedømmer for feedback efter klagefristen er udløbet.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Global nutrition and health
 • Sygeplejerske

Dette forløb er åbent for eksterne ansøgere, som har en professionsbachelorer i sundhed eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring. Disse kan optages på baggrund af en motiveret ansøgning og et CV.

Maks. 24 deltagere.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Elementet gennemføres i ugerne 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

Københavns Professionshøjskole, Det Sundhedsfaglige Fakultet.

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på KU.

For eksterne deltagere vil forløb gælde 15 ECTS-points.

For studerende fra KP vil forløbet kun tælle for 10 ECTS-point, men den studerende kan vælge at skrive en større opgave (15 ECTS) og dermed få 5 ekstra ECTS-point som ekstracurriculær aktivitet. Det er dog kun de 10 ECTS-point der vil fremgå af eksamensbeviset.

Når du starter - Litteratur

Dette vil blive oplyst på et senere tidspunkt

Kontakt

Bodil Kirstine Møller
Uddannelsesleder
bomo@kp.dk