Gå til indhold

Information om covid-19

Håndværk og design

Du kan tage Håndværk og design som komprimeret enkeltfag, hvis du er uddannet lærer og har undervisningserfaring i faget, men mangler den formelle uddannelse.

Komprimeret fagmodul 1: håndværk og design

I modulet vægtes opbygningen af en ny fælles faglighed for håndværk og design, hvor forskellige tilgange til læring afprøves. Dine håndværksmæssige kompetencer udfordres, når du sammen med de andre deltagere skal arbejde under fælles overskrifter med idéudvikling og designprocesser frem til færdige produkter og forløb. Modulets indhold danner basis for inddragelse af nye teknikker, materialer og løsninger, som det er den enkelte deltagers ansvar at tilegne sig alt efter behov og interesse.

Du er aktivt deltagende og arbejder håndværksmæssigt og eksperimenterende med forskellige former for materialer og kendte som nye teknikker og metoder.  Arbejdsformerne vil veksle mellem oplæg, værkstedsarbejde, dialog, gruppearbejde og individuel fordybelse. Du får mulighed for at udarbejde en digital portfolio, hvor arbejdsprocesserne kan dokumenteres.

Mål
Målet er, at du begrundet kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varierede undervisningsforløb i faglige værksteder med relevante materialer og teknologier i forhold til fælles mål og elevernes forudsætninger. Du kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde.

Komprimeret fagmodul 2: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design

I dette modul skal du individuelt og i samarbejde med andre deltagere arbejde med anvendelse af forskellige former for designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling.

Innovation og entreprenørskab i håndværk og design tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i konkrete kontekster med fokus på den materielle kultur. Fagets muligheder i relation til den åbne skole indgår i modulet.

Mål
Målet er, at du begrundet kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med den materielle kultur som inspirationskilde og ramme for fortidige og nutidige kulturers teknologier og formudtryk i en innovativ produktudvikling. Du kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og innovativ undervisning i håndværk og design.