Gå til indhold

Information om coronavirus

Konsulenter diskuterer og ideudvikler på post-its og en computer

Bliv uddannet i de fag, du underviser i

Er du lærer, men ikke uddannet i alle de fag, du underviser i? Få undervisningskompetence på linjefagsniveau ved at tage et enkeltfag.

 • Alle undervisningsfag kan læses som enkeltfag
 • Undervisningsfaget håndværk og design kan læses som komprimeret enkeltfag
 • Alle undervisningsfag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag efter særlig aftale med en eller flere kommuner (se nedenfor)

Komprimeret enkeltfag

Vi kan tilrettelægge alle undervisningsfag som komprimerede enkeltfag for dig, som vil opnå kompetence på linjefagsniveau.

Om forløbene

 • Forløbene oprettes efter særlig aftale med en eller flere kommuner.
 • Et forløb kan oprettes på Campus Carlsberg eller lokalt i en kommune.
 • Minimum deltagerantal: 15.

Pris og nærmere betingelser for afvikling af forløbet aftales mellem kommune og Københavns Professionshøjskole. Kontakt os på kompetenceloeft@kp.dk / Tlf. 41 89 71 69 og hør nærmere.

Et typisk forløb

Et komprimeret enkeltfagsforløb tager et år og ser typisk sådan ud:

 • Forløbet består af to komprimerede fagmoduler af 10 eller 12 ECTS-point.
 • Hvert modul tager et semester med 12 eller 14 undervisningsgange (60 eller 70 lektioner).
 • Der er undervisning en eftermiddag om ugen.
 • Forløbet tilrettelægges praksisnært, så der etableres en vekselvirkning mellem uddannelsesforløbet og din daglige praksis i skolen.

Målgruppe
De komprimerede fagmoduler er for dig, som er uddannet lærer, og som allerede underviser i faget. Der er tale om et komprimeret forløb – en genvej til kompetencemålsprøven – på baggrund af din erfaring.

Ansøgere til modulerne skal dokumentere kompetence i faget, enten via egen skoleleders vurdering eller gennem en kompetenceafklaringssamtale hos Københavns Professionshøjskole.

De komprimerede fagmoduler udbydes under lov om Åben Uddannelse.

Håndværk og design

Som noget særligt udbyder vi et komprimeret enkeltfagsforløb i undervisningsfaget håndværk og design på Campus Carlsberg. Forløbet udbydes uden aftale med bestemte kommuner, dvs. du kan tilmelde dig individuelt.

Kompetenceafklaring

Har du gennem mange år undervist i et fag, som du ikke er formelt uddannet i?

En kompetenceafklaringssamtale giver indblik i dine kompetencer, og gør det muligt at anbefale et efteruddannelsesforløb, der matcher dine behov. I tilknytning til et komprimeret enkeltfagsforløb kan der gennemføres kompetenceafklaringssamtaler.

Samtalen forløber mellem en erfaren underviser fra læreruddannelsen og dig, som skal have vurderet dine reelle undervisningskompetencer i et fag.

Underviseren stiller spørgsmål, der kommer omkring alle fagets kompetenceområder og vil inddrage både faglige og fagdidaktiske forhold.

På baggrund af samtalen anbefales du at læse 2 komprimerede fagmoduler i et fag eller at gå til kompetencemålsprøven på baggrund af et vejledningsforløb.  Nogle lærere bliver også anbefalet at tage et fuldt undervisningsfag.

For yderligere information samt tilmelding kontakt kompetenceloeft@kp.dk

Praktiske oplysninger

Priserne for komprimerede enkeltfag fremgår af prisoversigten:

Hvis du vil framelde dig et modul skal det ske skriftligt til kompetenceloeft@kp.dk i henhold til følgende retningslinjer:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulernes start, kan du få refunderet din deltagerbetaling.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulernes start, hæfter du for hele deltagerbetalingen.

Kompetencemålsprøvernes form, indhold mv. findes i studieordningen:

Du er ved din tilmelding til modulet samtidig tilmeldt prøven, som du ikke kan framelde dig.

Ved omprøve og sygeprøve gælder nedenstående regler.

Københavns Professionshøjskole opkræver nyt deltagergebyr, efter at du har brugt to prøveforsøg, jf. LBK nr. 777 af 23/06/2016 § 8 stk. 3 og 9.

Det betyder at:

Såfremt du bliver syg eller går på barsel (skal dokumenteres ved lægeerklæring eller barselspapirer), har du krav på – uden nyt deltagergebyr – en sygeprøve i umiddelbar forlængelse af semestret og normalt i forbindelse med næstkommende eksamenstermin eller senest inden for ét år. Dette omfatter kun retten til at deltage i prøven, men ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.

Såfremt du ikke består prøven, har du krav på – uden nyt deltagergebyr – en omprøve i umiddelbar forlængelse af semestret og normalt i forbindelse med næstkommende eksamenstermin eller senest inden for ét år. Du skal også til omprøve hvis du undlader at aflevere din opgave, afleverer blankt eller undlader at møde op til den mundtlige eksamination. Dette omfatter kun retten til at deltage i prøven, men ikke vejledning eller deltagelse i undervisning eller studiestøttende aktiviteter.

Første og andet prøveforsøg er inkluderet i deltagerprisen for det forløb, den studerende har deltaget i.
Ved tredje prøveforsøg opkræves gebyr på 3.000 kr. inklusiv 2 vejledningslektioner.

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til. ECTS -point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

Alle moduler på vores uddannelser er normeret til et antal ECTS-point, som fremgår af uddannelsens studieordning.

6 ECTS-point svarer cirka til 165 timers arbejde, 10 ECTS-point svarer cirka til 275 timers arbejde, 12 ECTS-point svarer cirka til 330 timers arbejde og 14 ECTS-point svarer cirka til 385 timers arbejde.

Kontakt

Komprimeret enkeltfag:
kompetenceloeft@kp.dk
Tlf. 41 89 71 69

Almindeligt enkeltfag:
Enkeltfag-lu@kp.dk