Gå til indhold
Portræt af smilende studerende foran et banner med teksten "bliv lærer"

Uddannelsesstation Helsingør

På Uddannelsesstation Helsingør kan du læse de første to år af læreruddannelsen. Der er ikke nyt optag på Uddannelsesstation Helsingør i 2023.

Om Uddannelsesstation Helsingør

Læreruddannelsen på Uddannelsesstation Helsingør ligger i lokaler på Kulturværft Helsingør. Her er flotte rammer og en fysisk placering tæt på både stationen og anden offentlig transport og tæt på byens mange kulturinstitutioner. Dertil kommer smukke omgivelser og gode studiefaciliteter herunder undervisningslokaler, studiepladser, et fremragende bibliotek, café og madmarked.

På Uddannelsesstation Helsingør læser de studerende de første to år af læreruddannelsen. I uddannelsen indgår en udstrakt grad af praksissamarbejde og tilknyttede mentorer, og der er fokus på teknologiforståelse.

Uddannelsens indhold og struktur

Uddannelsen har som udgangspunkt samme indhold, omfang og opbygning som læreruddannelsen på Campus Carlsberg. Læs om uddannelsens struktur her.

De to første år læses 1. undervisningsfag – enten dansk eller matematik. Ud over 1. undervisningsfag læses fem moduler inden for lærerens grundfaglighed, en praktikperiode samt et specialiseringsmodul inden for innovation og teknologiforståelse..

På 4. semester påbegyndes 2. undervisningsfag. Som studerende på Uddannelsesstation Helsingør kan de studerende vælge blandt alle undervisningsfag. Hvis et tilstrækkeligt stort antal studerende vælger samme undervisningsfag, kan faget placeres på Uddannelsesstation Helsingør. Alternativt skal faget læses enten med fysisk placering på Campus Carlsberg eller på netuddannelsen. Læs om netuddannelsen her.

Praktik og praksissamarbejde

Københavns Professionshøjskole har et tæt samarbejde med en række praktikskoler i Helsingør Kommune. En uddannelsesskole forpligter sig til at påtage sig en særlig opgave i forhold til de studerende. Samtidig skal skolen åbne klasseværelserne for de studerendes aktiviteter/afprøvninger også uden for praktikperioden. Som en del af uddannelsen ønsker vi således at gøre skolelaboratorier til en integreret del af uddannelsen. Skolelaboratorier betyder, at de studerende løbende, også uden for praktikperioden, får mulighed for at komme ud at iagttage og deltage i alle dele af skolens hverdag fra undervisning til skole-hjem-samarbejde.

I praksissamarbejdet er der bl.a. fokus på innovation og teknologi. I løbet af de første to semestre har praksissamarbejdet et omfang, der svarer til 50 lektioner – dertil kommer deltagelse i uddannelsesskolens temauger.

Praktikperioden på 3. semester er tilrettelagt som en udstrakt praktik. Det betyder, at studerende i samme uge har dage på praktikskolen og dage på læreruddannelsen. Det giver gode muligheder for at ”pendle” mellem teori og praksis og for, at løbende at diskutere reelle problemstillinger med undervisere og medstuderende.

Mentorordninger

På læreruddannelsen Helsingør har de studerende en fast skolementor. En skolementor er en lærer fra uddannelsesskolen, der knyttes til og stiller sig til rådighed for en fast gruppe af studerende i hele perioden (2 år), er praktikvejleder, deltager i introforløb på uddannelsen, og som evt. også underviser på læreruddannelsen undervejs med særlige oplæg.

Derudover vil alle studerende blive tildelt en studiementor. Det er en underviser fra læreruddannelsen, der understøtter studiet med studiesamtaler, løbende feedback og hjælper med at binde uddannelsens forskellige forløb sammen.

3. og 4. år på uddannelsen

De sidste to år af uddannelsen foregår på Campus Carlsberg. Studerende kan vælge mellem at følge uddannelsen enten på den ordinære uddannelse (dag) eller på den netbaserede uddannelse (weekend og aften) eller i en kombination.

Hvordan bliver jeg optaget?

Ønsker du at ansøge om optagelse på Uddannelsesstation Helsingør, skal du ansøge via optagelse.dk og vælge Læreruddannelsen Campus Carlsberg, København V. Efter accept af studieplads skal du tilkendegive, at du ønsker studieplads på Uddannelsesstation Helsingør.

Du angiver ønske om at læse i Helsingør, samtidig med at du vælger dit første undervisningsfag. Dette sker først efter, at du har modtaget studienummer og loginoplysninger pr. mail (ca. 2-3 dage efter du har bekræftet din studieplads).

Studieliv

Praktiske informationer

Rygeregler

Københavns Professionshøjskole ønsker et røgfrit miljø, hvor ingen udsættes for passiv rygning, når de er på arbejde eller studie. KP er røgfrit både inde og ude.

Læs mere om vores Rygeregler på KP

Adresse

Kulturværft Helsingør
Allegade 2
3000 Helsingør

Kontaktperson

Pernille Hansen

Lektor

+45 41 89 75 36