Gå til indhold
Portræt af smilende studerende foran et banner med teksten "bliv lærer"

Uddannelsesstation Helsingør

På Uddannelsesstation Helsingør kan du læse de første to år af læreruddannelsen.

Om Uddannelsesstation Helsingør

Uddannelsen ligger i lokaler på Kulturværft Helsingør. Her er flotte rammer og en fysisk placering tæt på både stationen og anden offentlig transport og tæt på byens mange kulturinstitutioner. Dertil kommer smukke omgivelser og gode studiefaciliteter herunder undervisningslokaler, studiepladser, et fremragende bibliotek, café og madmarked.

I læreruddannelsen på Uddannelsesstation Helsingør indgår en udstrakt grad af praksissamarbejde og tilknyttede mentorer, og der er fokus på teknologiforståelse.

Hvis du har lyst til at læse i et lærings- og studiemiljø præget af nærhed, hvor du selv kommer meget på banen, så er det måske en uddannelse for dig.

Uddannelsens indhold og struktur

Uddannelsen har som udgangspunkt samme indhold, omfang og opbygning som læreruddannelsen på Campus Carlsberg. Læs om uddannelsens struktur her.

De to første år skal du læse dit 1. undervisningsfag. Her skal du vælge at læse enten dansk eller matematik. Ud over 1. undervisningsfag skal du også have fem moduler inden for lærerens grundfaglighed, en praktikperiode samt et specialiseringsmodul inden for innovation og teknologiforståelse.

På 4. semester skal du derudover påbegynde dit 2. undervisningsfag. Som studerende på Uddannelsesstation Helsingør kan du vælge blandt alle undervisningsfag. Hvis et tilstrækkeligt stort antal studerende vælger samme undervisningsfag, kan faget placeres på Uddannelsesstation Helsingør. Alternativt vil du skulle læse faget enten med fysisk placering på Campus Carlsberg eller på netuddannelsen. Læs om netuddannelsen her.

Praktik og praksissamarbejde

Københavns Professionshøjskole har et tæt samarbejde med en række praktikskoler i Helsingør Kommune. På uddannelsen vil du blive tilknyttet en fast uddannelsesskole. En uddannelsesskole forpligter sig til at påtage sig en særlig opgave i forhold til de studerende. Samtidig skal skolen åbne klasseværelserne for de studerendes aktiviteter/afprøvninger også uden for praktikperioden. Som en del af uddannelsen ønsker vi således at gøre skolelaboratorier til en integreret del af uddannelsen. Skolelaboratorier betyder, at du som studerende løbende, også uden for praktikperioden, vil få mulighed for at komme ud at iagttage og deltage i alle dele af skolens hverdag fra undervisning til skole-hjem-samarbejde.

I praksissamarbejdet er der bl.a. fokus på innovation og teknologi. I løbet af de første to semestre har praksissamarbejdet et omfang, der svarer til 50 lektioner – dertil kommer deltagelse i uddannelsesskolens temauger.

Praktikperioden på 3. semester er tilrettelagt som en udstrakt praktik. Det betyder, at studerende i samme uge har dage på praktikskolen og dage på læreruddannelsen. Det giver gode muligheder for at ”pendle” mellem teori og praksis og for, at du løbende kan diskutere reelle problemstillinger med dine undervisere og medstuderende.

Mentorordninger

På læreruddannelsen Helsingør vil du som noget særligt få tilknyttet en fast skolementor. En skolementor er en lærer fra uddannelsesskolen, der knyttes til og stiller sig til rådighed for en fast gruppe af studerende i hele perioden (2 år), er praktikvejleder, deltager i introforløb på uddannelsen, og som evt. også underviser på læreruddannelsen undervejs med særlige oplæg.

Derudover vil alle studerende blive tildelt en studiementor. Det er en underviser fra læreruddannelsen, der understøtter dit studie med studiesamtaler, løbende feedback og hjælper dig med at binde uddannelsens forskellige forløb sammen.

Hvornår skal jeg starte?

Studiestart er i uge 35.

3. og 4. år på uddannelsen

De sidste to år af uddannelsen foregår på Campus Carlsberg. Du kan vælge mellem at følge uddannelsen enten på den ordinære uddannelse (dag) eller på den netbaserede uddannelse (weekend og aften) eller i en kombination.

Hvordan bliver jeg optaget?

Ønsker du at ansøge om optagelse på Uddannelsesstation Helsingør, skal du ansøge via optagelse.dk og vælge Læreruddannelsen Campus Carlsberg, København V. Efter accept af studieplads skal du tilkendegive, at du ønsker studieplads på Uddannelsesstation Helsingør.

Du angiver ønske om at læse i Helsingør, samtidig med at du vælger dit første undervisningsfag. Dette sker først efter, at du har modtaget studienummer og loginoplysninger pr. mail (ca. 2-3 dage efter du har bekræftet din studieplads).

Praktiske informationer

Rygeregler

Københavns Professionshøjskole ønsker et røgfrit miljø, hvor ingen udsættes for passiv rygning, når de er på arbejde eller studie. KP er røgfrit både inde og ude.

Læs mere om vores Rygeregler på KP

Adresse

Kulturværft Helsingør
Allegade 2
3000 Helsingør

Kontaktperson

Pernille Hansen

Lektor

+45 41 89 75 36