Gå til indhold

Information om coronavirus

Strikdesign, håndværk og formidling

En uddannelse for dig, der ønsker at dygtiggøre dig inden for strik og formidling.

Om uddannelsen

Uddannelsen er en deltidsuddannelse fordelt på fire moduler. Der udbydes et modul pr. semester, og modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Uddannelsen hviler på tre søjler:

 • Håndværk og design
 • Didaktik og formidling
 • Iværksætteri, økonomi og drift af egen virksomhed

Uddannelsen består af teori, håndværksmæssig viden og afprøvning i praksis. I hvert modul er der fokus på flere indholdsområder, men et af områderne er i fokus på hver enkelt modul.
Modulet afsluttes med et selvstændigt projekt. Efter endt modul modtager den studerende et kursusbevis fra KP samt en individuel vurdering og feedback på det afsluttende selvstændige projekt. Du kan læse mere om de fire modulers indhold og læringsmål længere nede på siden.

Aktuelle moduler

Hvorvidt modul 1 og 2 udbydes i henholdsvis efterår 2021 og forår 2022 er endnu ikke besluttet. Det afhænger af interesse og antallet af ansøgere på det givne tidspunkt.

Modul 4: Entreprenørskab og selvstændig virksomhed

Tilmelding kommer

Udbydes

Forår 2021

Kalender

Kommer

Modulernes indhold og læringsmål

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for håndværk og strikketeknik gennem arbejdet med konstruktion af mønstre og beregning af egne opskrifter. Målet er desuden, at den studerende gennem introduktion til farvelære og designprocesser opnår øvelse i skriftligt og mundtligt at formidle egne designprocesser og projekter.

Indhold

 • Viden om strikningens udvikling og betydning historisk, kulturelt og samfundsmæssigt
 • Viden om materialer og redskaber
 • Erfaring og kompetencer inden for strikketeknik, arbejdsprocesser og designmetode
 • Kompetencer i at arbejde undersøgende og eksperimenterende med strik
 • Kompetencer inden for mønsterkonstruktion og strikkeberegning
 • Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af designprocesser og projekter

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for håndværk og strikkedesign gennem arbejdet med strikningens anvendelsesmuligheder og udtryk. Målet er desuden, at den studerende opnået viden om materialers egenskaber og bæredygtighed samt kendskab til genstandsanalyse, farvelære og designprocesser med henblik på at vurdere samspillet mellem strikkede genstandes form, farver, funktion og materialer. Endelig opnår den studerende øvelse i skriftligt og mundtligt at formidle egne designprocesser og projekter.

Indhold

 • Viden om materialelære, bæredygtighed, farvelære og komposition, og hvordan man kan omsætte den viden til strik
 • Viden om designteori og genstandsanalyse
 • Erfaring og kompetencer inden for designproces og -metode herunder kollektionsopbygning med henblik på salg
 • Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af designprocesser og projekter

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for didaktik og formidling af strik og strikdesign. Målet er desuden, at den studerende opnår erfaring i at tilrettelægge undervisning under hensyn til deltagerforudsætninger, rammer og ressourcer samt øvelse i skriftlige og mundtligt at formidle egne overvejelser omkring læring.

Indhold

 • Viden om de praktisk musiske fags pædagogik, didaktik, metoder og undervisningsprincipper
 • Erfaring og kompetencer inden for undervisningsplanlægning i relation til målgruppe, ressourcer og rammer
 • Viden om læring og designprocesser i relation til arbejdet med æstetiske læreprocesser
 • Viden om oplevelsesøkonomi og formidling gennem håndarbejdsaktivisme
 • Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af egne overvejelser omkring læring

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for grundlæggende virksomhedsøkonomi, idégenerering og konceptudvikling med henblik på opstart af selvstændig virksomhed indenfor strikdesign og formidling. Målet er desuden, at den studerende opnår viden om ophavsret og markedsanalyser af specifikke målgrupper samt færdigheder og kompetencer inden for start og drift af egen virksomhed og øvelse i skriftligt og mundtligt at formidle idéer til egen virksomhed.

Indhold

 • Viden om innovation, kreativitet og iværksætteri samt færdigheder i at omsætte og prissætte ideer til varer og services
 • Grundlæggende viden om virksomhedsøkonomi, finansiering og regnskab i forbindelse med opstart og drift af egen virksomhed
 • Viden om ophavsret og markedsanalyser/salg i forhold til specifikke målgrupper
 • Færdigheder i at arbejde med idégenerering og konceptudvikling samt at bruge netværk og sociale medier til formidling og salg til specifikke målgrupper
 • Kompetencer i at starte, drive og videreudvikle egen virksomhed
 • Øvelser i skriftligt og mundtligt at formidle idéer til egen virksomhed

Kontakt

For yderligere oplysninger og spørgsmål vedrørende uddannelsen:

Birgitte Kirstein Hansen

Uddannelsesleder

+45 41 89 74 56