Gå til indhold

Strikdesign, håndværk og formidling

En uddannelse for dig, der ønsker at dygtiggøre dig inden for strik og formidling.

Uddannelsen bliver nedlagt

Uddannelsen har haft mange dygtige og kvalificerede studerende gennem årerne. De seneste to år har vi dog oplevet en gradvis nedgang i interesse for uddannelsen. Det har medvirket til, at uddannelsesledelsen har truffet beslutning om at nedlægge uddannelsen med udgangen af 2022.

Men du kan stadig nå at afslutte uddannelsen! Underviserne arbejder på en løsning i efteråret 2022, hvor modul 3 og 4 udbydes samlet. Det giver studerende, som er påbegyndt uddannelsen i 2021, mulighed for at afslutte uddannelsens moduler som planlagt.

Det er stadig muligt at søge om optagelse til efteråret 2022, men evt. nye ansøgere skal være indforstået med ovenstående vilkår.

Om uddannelsen

Uddannelsen er en deltidsuddannelse fordelt på fire moduler. Der udbydes et modul pr. semester, og modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Prisen pr. modul er 8.995 kroner.

Uddannelsen hviler på tre søjler:

 • Håndværk og design
 • Didaktik og formidling
 • Iværksætteri, økonomi og drift af egen virksomhed

Uddannelsen består af teori, håndværksmæssig viden og afprøvning i praksis. I hvert modul er der fokus på flere indholdsområder, men et af områderne er i fokus på hver enkelt modul.

Et modul består af 60 lektioner. Undervisningen ligger fast to – tre  tirsdagsaftener fra 16.30-20.00, én fredag fra 16.00-20.15 og én lørdag fra 9.00-14.30 i månederne februar, marts og april/september, oktober og november med fremlæggelse af semesterprojekt primo december. Desuden skal du forvente nogenlunde lige så meget forberedelse, som der er undervisning pr. modul. Se aktuelle datoer for de enkelte moduler under tilmelding. Der udstedes bevis ved 80% fremmøde.

Modulet afsluttes med et selvstændigt projekt. Efter endt modul modtager den studerende et kursusbevis fra KP samt en individuel vurdering og feedback på det afsluttende selvstændige projekt. Du kan læse mere om de fire modulers indhold og læringsmål længere nede på siden.

Vær opmærksom på: at det kun er modul 3 og 4, der tilbydes i efteråret 2022. Derefter nedlægges uddannelsen, og det er derfor ikke muligt at tage modul 1 og 2 på et senere tidspunkt.

Tilmelding og ansøgning

Hvis du ikke tidligere er optaget på uddannelsen, skal du foruden din tilmelding her på siden sende en motiveret ansøgning og dit CV til kursus@kp.dk

Ansøgningen skal indeholde:

 • En vurdering af dine kompetencer inden for strik fra 0-10, hvor 10 er ekspert
 • En beskrivelse af evt. tidligere arbejde med strik professionelt
 • Din motivation for at søge ind på uddannelsen og dine planer med strik fremadrettet

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale. Til samtalen har du mulighed for at uddybe din ansøgning. Desuden skal du medbringe ét strikket produkt, som er færdigmonteret. Du skal selv have strikket produktet, og hvis du har et produkt, som du selv har både strikket og designet, så skal du vælge det.

Hvis du allerede er optaget på uddannelsen, kan du nøjes med at tilmelde dig modulet her på siden.

Modulernes indhold og læringsmål

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for håndværk og strikketeknik gennem arbejdet med konstruktion af mønstre og beregning af egne opskrifter. Målet er desuden, at den studerende gennem introduktion til farvelære og designprocesser opnår øvelse i skriftligt og mundtligt at formidle egne designprocesser og projekter.

Indhold

 • Viden om strikningens udvikling og betydning historisk, kulturelt og samfundsmæssigt
 • Viden om materialer og redskaber
 • Erfaring og kompetencer inden for strikketeknik, arbejdsprocesser og designmetode
 • Kompetencer i at arbejde undersøgende og eksperimenterende med strik
 • Kompetencer inden for mønsterkonstruktion og strikkeberegning
 • Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af designprocesser og projekter

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for håndværk og strikkedesign gennem arbejdet med strikningens anvendelsesmuligheder og udtryk. Målet er desuden, at den studerende opnår viden om materialers egenskaber og bæredygtighed samt kendskab til genstandsanalyse, farvelære og designprocesser med henblik på at vurdere samspillet mellem strikkede genstandes form, farver, funktion og materialer. Endelig opnår den studerende øvelse i skriftligt og mundtligt at formidle egne designprocesser og projekter.

Indhold

 • Viden om materialelære, bæredygtighed, farvelære og komposition, og hvordan man kan omsætte den viden til strik
 • Viden om designteori og genstandsanalyse
 • Erfaring og kompetencer inden for designproces og -metode herunder kollektionsopbygning med henblik på salg
 • Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af designprocesser og projekter

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for didaktik og formidling af strik og strikdesign. Målet er desuden, at den studerende opnår erfaring i at tilrettelægge undervisning under hensyn til deltagerforudsætninger, rammer og ressourcer samt øvelse i skriftlige og mundtligt at formidle egne overvejelser omkring læring.

Indhold

 • Viden om de praktisk musiske fags pædagogik, didaktik, metoder og undervisningsprincipper
 • Erfaring og kompetencer inden for undervisningsplanlægning i relation til målgruppe, ressourcer og rammer
 • Viden om læring og designprocesser i relation til arbejdet med æstetiske læreprocesser
 • Viden om oplevelsesøkonomi og formidling gennem håndarbejdsaktivisme
 • Erfaring med skriftlig og mundtlig formidling af egne overvejelser omkring læring

Mål

Målet med modulet er, at den studerende opnår viden, erfaring og kompetencer inden for grundlæggende virksomhedsøkonomi, idégenerering og konceptudvikling med henblik på opstart af selvstændig virksomhed indenfor strikdesign og formidling. Målet er desuden, at den studerende opnår viden om ophavsret og markedsanalyser af specifikke målgrupper samt færdigheder og kompetencer inden for start og drift af egen virksomhed og øvelse i skriftligt og mundtligt at formidle idéer til egen virksomhed.

Indhold

 • Viden om innovation, kreativitet og iværksætteri samt færdigheder i at omsætte og prissætte ideer til varer og services
 • Grundlæggende viden om virksomhedsøkonomi, finansiering og regnskab i forbindelse med opstart og drift af egen virksomhed
 • Viden om ophavsret og markedsanalyser/salg i forhold til specifikke målgrupper
 • Færdigheder i at arbejde med idégenerering og konceptudvikling samt at bruge netværk og sociale medier til formidling og salg til specifikke målgrupper
 • Kompetencer i at starte, drive og videreudvikle egen virksomhed
 • Øvelser i skriftligt og mundtligt at formidle idéer til egen virksomhed

Kontakt

For yderligere oplysninger og spørgsmål vedrørende uddannelsen:

Birgitte Kirstein Hansen

Adjunkt

+45 41 89 74 56