Genveje


Tegnsprogs- og skrivetolkestuderende undervises i tegnsprog

Tegnsprogs- og skrivetolk

Lær et fag, hvor sprog og visuel kommunikation er i centrum.

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er for dig, som er interesseret i sprog og kommunikation. Sproget er afgørende for vores evne til at skabe positive relationer til omverdenen, og som tolk øger du bl.a. døves muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende.

Uddannelsen

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. På uddannelsen lærer du at kommunikere på tegnsprog og får kendskab til bl.a. grammatikken i tegnsprog, og du udbygger dine færdigheder i talt dansk.

Du træner tolkning fra dansk til tegnsprog og fra tegnsprog til dansk, fjerntolkning, tolkning for døvblinde og døvblevne, har praktiske øvelser med hukommelses- og koncentrationstræning og skal også lære at skrivetolke med 350 anslag pr. minut.

Herudover får du indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. Rollen som tolk er udfordrende og afvekslende, og derfor vil du på uddannelsen blive klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksaminer og politiafhøringer.


Søg ind på uddannelsen

Læs, hvordan du søger om optagelse, og om adgangskrav her:


OBS: Fra 2019 kan du kun søge ind på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen via Kvote 2. Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2019.

Mere om uddannelsen

Du kan læse meget mere om uddannelsen, læse artikler om studielivet og se film her:

Job og karriere

Meget tolkearbejde foregår på undervisningssteder, men døve kan også få tolkebistand på deres arbejde, ved møder med offentlige myndigheder, på hospitalet eller i sociale situationer. Som færdiguddannet tolk kan du f.eks. komme til at arbejde i et landsdækkende tolkecenter, i et lokalt tolkefirma, som hustolk eller som selvstændig.

Fakta

Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år. Du bliver professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning.

På tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen er der kun studiestart om sommeren.

Ansøgningsfrister

  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Adgangskvotient

Uddannelsen har 100% optag gennem kvote 2, og der er dermed ingen adgangskvotient.

Uddannelsessteder

Når du læser til tegnsprogs- og skrivetolk på Københavns Professionshøjskole, har du din hverdag på Campus Carlsberg. Læs mere om Campus Carlsberg på linket.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.