Gå til indhold

Ny musikprofil på pædagoguddannelsen

Elsker du musik - og vil du gerne give gejsten videre til børn og unge?

Fra september 2022 er det muligt at læse til pædagog med specialisering i musik. Uddannelsen holder til på Campus Carlsberg i København.

På den nye musikprofil bliver du en del af et særligt musikhold på 40 studerende. Vi inddrager musik og musikpædagogik overalt, hvor det giver mening. På musikprofilen lærer du at bruge dig selv og musikken i den pædagogiske hverdag, og ved størstedelen af undervisningsgangene indgår musikalske improvisationsøvelser og fællessang.

Du behøver ikke at være rockguitarist eller kunne spille et instrument til perfektion. Det vigtige er, at du har mod og lyst til at bruge musik i det pædagogiske arbejde.

På specialiseringsdelen af uddannelsen tilknyttes musikprofilen til dagtilbuds-specialiseringen. Uddannelsen kvalificerer dog til at arbejde inden for hele det pædagogiske felt.

Hør pædagogstuderende, Claes, fortælle om hvorfor han har valgt at tilføje musik til sin uddannelse.

Fra musikprofil til skolepædagog

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om den nye musikprofil på pædagoguddannelsen?

Tilmeld dig her og få nyheder om profilen, informationsmøder og ansøgningsfrister

Optagelse på musikprofilen

Krav til oprettelse af hold

Vi opretter kun hold på musikprofilen, hvis der er 40 studerende på holdet.

Når du har bekræftet din studieplads på pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg, vil du blive bedt om at tilkendegive, hvorvidt du ønsker optagelse på musikprofilen. Ønsker du en plads på profilen, vil du blive bedt om at sende en kort beskrivelse af din motivation for at komme på musikprofilen, lidt om dine musikalske erfaringer, hvis du har det – og dine tanker om musikkens anvendelighed i pædagogisk praksis.

Udvælgelseskriterier

Kommer der flere ansøgere til profilen, end der er pladser, vil udvælgelsen ske på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes motivation og erfaring.

Venteliste

Det vil være muligt at stå på venteliste i et semester til en plads på profilholdet.