Gå til indhold
En natur- og kulturformidler guider og fortæller for tre gæster i skoven

Natur- og kulturformidler

Bliv natur- og kulturformidler og lær at arbejde kreativt og professionelt med natur- og kulturoplevelser.

Fakta

Varighed

3 år

Studiestart

Sommer

Optagelse og vejledning

E-mail: optagelse@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 41

Søg ind

Om uddannelsen

På natur- og kulturformidleruddannelsen lærer du at skabe og formidle oplevelser og attraktioner inden for natur og kultur – herunder formidlingsopgaver. Du får desuden viden om og erfaring med forskellige formidlingsformer, markedsføring, kommunikation, projektledelse, turisme, oplevelsesøkonomi og innovation.

Som studerende skal du deltage aktivt i undervisningen, prøve idéer af og bruge dig selv. Der indgår en del gruppearbejde i uddannelsen, så du skal også have lyst til at indgå i mange forskellige former for samarbejde med dine medstuderende.

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og KP, og undervisningen foregår på Skovskolen i Nødebo.

Studieliv

Du kan læse til Natur- og kulturformidler på Skovskolen i Nødebo ved Hillerød. Skovskolen ligger smukt placeret i Gribskov ved Esrum Sø nord for Hillerød og er et fagligt centrum for en række grønne uddannelser. Studielivet er generelt præget af friluftsaktiviteter som jagt, lystfiskeri, kajak, mountainbike-ture og lign. I blokhusbygningen Flækken afholdes der fredagsbar, fester og andre sociale arrangementer.

Adgangskrav

For at søge ind på natur- og kulturformidleruddannelsen via kvote 1, skal du have en dansk gymnasial eksamen og du vurderes udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind via kvote 1 skal du have bestået en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du skal have et af følgende adgangsgrundlag for at søge i kvote 2:

Skov- og naturtekniker m. speciale i Natur- og friluftsformidler

Med det specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på B-niveau

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under adgangskvotienten

Hvis du har en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til optagelse i kvote 1, skal du søge ind via kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.


Kvote 2 – andre vurderingskriterier

Søger du ind via kvote 2 vil du blive vurderet på:

 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevant erhvervserfaring med samme arbejdsfunktion og målgruppe minimum 3. mdr. sammenhængende og á minimum 30 t/uge
 • Almen erhvervserfaring minimum 3. mdr. Arbejdsperioden behøver ikke være sammenhængende
 • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed.
 • Frivilligt arbejde
 • Særligt studierelevante fag og kurser fx studierelevante eksaminer fra andre videregående uddannelser eller studierelevante HF-enkeltfag ud over den adgangsgivende eksamen

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Indhold og opbygning

Natur- og kulturformidleruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3 år og består af 6 semestre. Uddannelsen til natur- og kulturformidler er et fuldtidsstudium, der består blandt andet af klasseundervisning, workshops, ekskursioner og besøg fra erhvervet.

Som studerende kan du tage en del af uddannelsen i udlandet. Tidligere studerende har bl.a. være i Canada, Grønland, Norge, Tyskland, Rumænien, Australien og New Zealand.

studieaktivitetsmodellen (jpg) kan du se, hvordan uddannelsen er sat sammen af forskellige studieaktiviteter.

Semesteroversigt

Oversigt over, hvordan uddannelsen til natur- og kulturformidler er opbygget ift. undervisning, praktik og valgfag/bachelorprojekt

Fag

Her lærer du at reflektere over samspil mellem mennesker og natur, og du får viden om bl.a. økologi, landskabstyper og naturforvaltning samt muligheder for oplevelser i naturen. Den viden er grundlag for, at du kan tilrettelægge inspirerende naturoplevelser og friluftsaktiviteter for forskellige målgrupper.

Vi arbejder med begrebet kultur og kulturforståelse i et nutidigt og historisk perspektiv. Der er fokus på kulturarv, kulturhistorie og moderne kulturelle udviklingstendenser. Forståelsen af kulturbegrebet og viden om kulturinstitutioner giver dig grundlag for at kunne arbejde med kulturanalyser, tilrettelægge kulturoplevelser og varetage kulturformidling.

For at få deltagere til dine natur- og kulturoplevelser har du brug for en grundlæggende viden om markedsføring og planlægning af kommunikation. Derfor arbejder vi med at identificere dine målgrupper, og du får grundlæggende viden om kommunikationsteori og planlægning af kommunikation.

Du får desuden praktisk erfaring med forskellige formidlingsformer, der kan være mundtlige såvel som skriftlige og visuelle. Og du får indblik i mulighederne inden for både digital markedsføring og digital formidling.

Du lærer om turisme, turismens udvikling og betydning. Vi ser på karakteristika for internationale målgrupper, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man udvikler og tilrettelægger formidling for et internationalt publikum.

Vi inddrager muligheder i oplevelseserhvervet, og du lærer at analysere destinationers potentiale og finde frem til de formidlingsmuligheder, potentialet indeholder.

Her har vi fokus på kreativitet, idé og konceptudvikling, der kan føre til nye forretningsområder og oplevelser inden for turisme- og oplevelseserhvervet. Du lærer om innovations- og designprocesser, ny teknologi og at udvikle og vurdere nye forretningsområder og produkter.

I projektledelse lærer du at styre projekter inden for oplevelseserhvervet, så de når sikkert i mål. Vi arbejder med mål, strategi og ledelse i projektet. Og vi ser på samarbejdet med interne og eksterne deltagere.

Du får også viden om økonomistyring, og du lærer at opstille budgetter og forretningsplaner samt vurdere det økonomiske potentiale i formidlingsprojekter og oplevelsesprodukter.

Du får redskaber og metoder til at arbejde systematisk med analyse af en problemstilling og til, hvordan man skriver en god opgave. Vi arbejder bl.a. med problemformulering, studieteknik, litteratursøgning og dataindsamling inden for natur- og kulturformidling. Du lærer at tænke over, hvad viden er, hvordan den er fremkommet, og hvad det betyder for resultater baseret på den viden.

På uddannelsens 6. semester skal du vælge valgfag, også kaldet valgfri uddannelseselementer.

Du kan enten deltage i udbudte kurser på uddannelsen eller i relevante kurser på andre uddannelser.

Praktik

På uddannelsens 5. semester skal du i praktik. Du vælger og søger selv praktiksted. Du får støtte undervejs af uddannelsens praktikkoordinator. Praktikken er ulønnet, men du kan få SU i hele praktikperioden.

Her kan du se nogle eksempler på praktiksteder.

Disse beskæftiger sig med formidling af naturoplevelser og/eller dyreliv. Formidlingstiltagene sker i grupper, arrangerede ture eller andre former for arrangementer.
Fx naturskoler og -centre, nationalparker, zoologiske haver og akvarier.

Arrangementer, skoletjeneste og fokus på formidling enten skriftligt eller via nye medier. Det kan være historiske museer, kunstmuseer, biblioteker og kulturhuse.
Fx Nationalmuseet, M/S Museet for Søfart, ROMU og Børnekulturhuset Ama’r.

Formidling af oplevelser i lokalområdet er fokusområdet for turistbureauerne. De er med til at understøtte eksisterende arrangementer og er hovedsageligt et informationsserviceorgan. For overordnede organisationer som Visit Denmark og Dansk Kyst- og Naturturisme er det det nationale arbejde, der er i fokus.
Fx Visit Nordsjælland og Naturturisme I/S.

Disse har forskelligt fokus, men ofte en bestemt målgruppe eller et bestemt tema, der skal understøtte et ønsket politisk mål.
Fx Friluftsrådet, DGI, Haver til Maver, kommunale forvaltninger (ofte Kultur og Fritid).

Arrangerer ture og/eller events, som regel med et særligt fokus eller tema såsom sport, jagt og friluftsliv. Fx Air Greenland og Sportscamp.

Information til praktiksteder

Besøg KP

Vil du opleve KP på egen krop? Så kan du udnytte en af vores mange muligheder for at besøge KP.

Udover Åbent Hus har vi løbende andre tilbud, deriblandt informationsmøder og studiepraktik. Så der er både mulighed for at se vores campusser og at være med til undervisningen.

Vi vil med glæde have dig på besøg.

Nyhedsbrev

Vil du modtage information om Åbent Hus-arrangementer, ansøgningsfrister og ledige pladser på KP? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.

Studiestart 2023

Næste studiestart er sommer 2023

Tidspunkt: 30. august 2023, kl. 9.00

Mødested: Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Job og karriere

Natur- og kulturformidling retter sig mod både offentlige og private organisationer, kulturinstitutioner og virksomheder, fx:

 • Naturskoler, fritids- og friluftsorganisationer
 • Museer for kunst, naturhistorie, lokal- og kulturhistorie
 • Kulturhuse og steder for scenekunst (teatre, musikhuse m.m.)
 • Kommunale forvaltninger (kultur, fritid og erhverv)
 • Turistorganisationer
 • Feriecentre,
 • Oplevelses- og forlystelsesparker
 • Transportselskaber (fx rederier) og rejseselskaber

Læs videre

Som professionsbachelor i Natur- og kulturformidling er det muligt at videreuddanne sig inden for fx:

 • Turisme
 • Kultur og kommunikation
 • Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign
 • Naturforvaltning
 • Undervisning og læring

Du kan læse mere om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30
Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Mandag, torsdag, fredag: 9.00-11.00.
Tirsdag: 9.00-11.00 og 15.00-17.00

Adresse

Skovskolen, Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Praktiske oplysninger

Bøger

Som studerende må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, kan du komme til at betale mellem 1.200 – 1.800 kr. i Copydan-afgift – det kan betales i rater.

Studieture

Du skal regne med udgifter til mindst to studieture på uddannelsen. Hver tur koster som regel 500-750 kr.

Har du funktionsnedsættelse grundet en fysisk eller psykisk lidelse, der gør, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, så kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Få mere information om støttemuligheder på SPS’s hjemmeside eller kontakt SPS-vejlederen på den enkelte uddannelse.

Logo for Københavns Universitet og KP