Gå til indhold

Toninger

Du har mulighed for at tone din meritlæreruddannelse, så du bliver meritlærer med en særlig profil.

På Københavns Professionshøjskole udbyder vi to toningsmuligheder: en specialpædagogisk og en teknologisk.

Du toner din uddannelse ved at læse tre specialiseringsmoduler i stedet for et af undervisningsfagene. Dvs. du uddanner dig med undervisningskompetence i to undervisningsfag og føjer dertil særlig kompetence inden for et af nedenstående områder.

Hvis du vælger en toning, læser du de tre specialiseringsmoduler på samme hold.

Undervisningen er placeret kl. 17-21 på samme ugedag over tre semestre.

Profilerne oprettes under forudsætning af et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Den specialpædagogiske toning

Specialpædagogisk kompetence er stærkt efterspurgt både inden for folkeskolen generelt, hvor der arbejdes på at udvikle inkluderende læringsmiljøer, og på hele det specialpædagogiske område, hvor der er fokus på børns udvikling og læring i særligt tilrettelagte tilbud.

Du kan finde beskrivelse af specialiseringsmodulerne i studieordningen for læreruddannelsen:

  • Læsevanskeligheder
  • Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik
  • Inklusion, vejledning og konsultativt arbejde i skolen
  • Læring, kontakt og trivsel i en situeret professionel praksis
  • Tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i vanskeligheder

Den teknologiske toning

I specialiseringsmodulerne på denne toning zoomer vi ind på teknologi som vilkår for den moderne skole.

Hvad betyder det for skolen og børns læring, at vi til hverdag omgiver os med teknologi? Teknologien giver os flere muligheder for at være aktivt medskabende i vores liv og kræver samtidigt, at vi hele tiden foretager valg og forsøger at overskue konsekvenser af vores valg.

I Future Classroom Lab på Campus Carlsberg har vi lasercuttere, robotter, droner, filmproduktionsudstyr og meget andet, som du kan eksperimentere med i det didaktiske arbejde.

Du kan finde beskrivelse af specialiseringsmodulerne i studieordningen for læreruddannelsen:

  • Lærerfaglig teknologi- og medieforståelse
  • Design af digitale læremidler – med fokus på didaktisk design
  • Spilbaseret læring