Gå til indhold

Til kommende nye studerende på læreruddannelsen

Søger du optag på læreruddannelsen til det kommende studieår 2022/23 - Så kan du her se, hvordan din uddannelse kommer til at se ud på studiets første år

Fag på første år

Fagene på første år af dit kommende studie vil være:

  • Dit første undervisningsfag, hvor du vælger mellem dansk, matematik eller evt. engelsk, herunder specialisering målrettet indskoling (1.-6. klasse) eller udskoling (4.-10. klasse)
  • Pædagogiske fag, bl.a. almen undervisningskompetence og elevens læring og udvikling
  • Praktik
  • Dannelse i den mangfoldige skole (del af Lærerens Grundfaglighed).
Model for fordeling af ECTS (studiebelastning) på første år af læreruddannelsen

Når du begynder på uddannelsen, vil der være et introforløb og et forløb, der introducerer dig til studie-elementer og -teknikker.

Praktik på første år – en dag om ugen ude i skolen

Som et nyt tiltag på Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse skal alle studerende på første år i praktik på en skole én dag om ugen. Det skal du allerede fra to uger inde i studiet. Du skal også i praktik to uger på fuld tid i januar måned. Dette skal bidrage til at udvikle din lærerprofessionelle identitet og autoritet og til at skabe sammenhæng mellem fagene på uddannelsen og skolens praksis.

Din hverdag – læreruddannelsen er et fuldtidsstudium

Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium. Det betyder, at du skal forvente, at der kan være skemalagte aktiviteter på uddannelsen hver dag. Aktiviteter omfatter både undervisning og vejledning, teamsamarbejde med andre studerende og din egen forberedelse til undervisningen. Der er mødepligt til undervisningen. På uddannelsen arbejder vi med at skemalægge et fag med to ugentlige undervisningsgange, hvor du så forbereder dig mellem undervisningsgangene. Der kan ligge undervisning i tidsrummet kl. 8.00-17.00 på din uddannelse, hvis du er ordinær lærerstuderende. For studerende på NET-læreruddannelse og meritlæreruddannelse gælder der andre forhold. Du kan forvente, at du skal på studiet alle ugens dage.