Gå til indhold
Fire børn og en lærer kigger på en skærm på en computer

Specialpædagogisk profil

for dig, der vil læse en læreruddannelse med fokus på børn, der er særligt udfordrede i skolen.

Den specialpædagogiske profil er for dig, der interesserer dig for børn i udsatte positioner og for hvordan man udvikler nye inkluderende læringsmiljøer i undervisningen. Her sætter vi fokus på, hvordan du som lærer kan være med til at skabe nye pædagogiske læringsmiljøer, der får alle med.

På den specialpædagogiske profil forener vi grundlæggende faglig viden om det specialpædagogiske arbejde og inklusion med din konkrete praksis, så det teoretiske og praktiske rum sættes i spil med hinanden. Du får kvalifikationer indenfor vejledning, inklusion, læsevanskeligheder, tværprofessionelt samarbejde og brug af teknologi i undervisningen.

Hvad går profilen ud på?

På den specialpædagogiske profil arbejder vi undersøgende, kritisk og øvelsesorienteret med specialpædagogiske problemstillinger. Vi går bl.a. i dybden med undervisningsdifferentiering i forhold til inklusion af børn med særlige behov, inklusions- og eksklusionsprocesser i forbindelse med praksisfællesskaber, samt muligheder og barrierer i forhold til at få alle elever med i skolen.

Undervejs vil du tilegne dig specialpædagogiske kompetencer, som kan anvendes i såvel folkeskolen som indenfor det specialpædagogiske område, hvor der arbejdes med udvikling af inkluderende læringsmiljøer, og hvor der er fokus på børns udvikling og læring i særligt tilrettelagte tilbud. Dine to første praktikperioder vil foregå på praktikskoler med tilknytning til det specialpædagogiske område.

En specialisering med mange muligheder

På den specialpædagogiske profil har du mulighed for at kvalificere dig til at undervise inden for både almenområdet og det specialpædagogiske område.

Undervisningsfag og specialisering

Når du læser Dansk på den specialpædagogiske profil, læser du Dansk svarende til to undervisningsfag, så du kan undervise både små og store elever inden for såvel almenområdet som det specialpædagogiske område. Du vælger frit dit 3. undervisningsfag.

Danskfaget er et tekstfag. Her beskæftiger vi os med mange slags tekster i forskellige genrer lige fra billedbøger til litterære tekster og webtekster, som vi analyserer og diskuterer med det formål at klæde dig på til at kunne tilrettelægge en differentieret danskundervisning, der gør det muligt at inkludere børn med særlige behov.

Dansk er også et fag, hvor du arbejder med sprog og tekster, sprog i tekster og sprog i kontekster. Der er sprog i alle former for kommunikation, og kommunikationen kan både være talt sprog, skrevet sprog, billeders sprog og multimodale udtryk. Det er en central del af en dansklærers faglighed at være god til sprog, så det er vigtigt, at du har lyst til at gå på opdagelse i det danske sprog i alle dets former og har forudsætninger for at arbejde med sprog.

Dobbeltspecialiseringen i Dansk giver tid til faglig fordybelse, og vi har derfor også en særlig opmærksomhed rettet mod børn i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, herunder dysleksi.

Optagelse på Specialpædagogisk profil

Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Du skal først angive ønske om at blive optaget på den specialpædagogiske profil, når du får bekræftet, at du er optaget. Den specialpædagogiske profil kan kun læses på Campus Carlsberg (København V).

Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge læreruddannelsen i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Herefter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på, at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangskrav.

Podcast: En dag på Specialpædagogisk profil

Er den specialpædagogiske profil noget for dig?

Lyt med, når vi er på besøg i undervisningen. Underviser Anette Jørgensen fortæller om målet med den specialpædagogiske profil, og du hører studerende fortælle, hvorfor den specialpædagogiske profil var lige præcis dét, der gjorde, at de valgte læreruddannelsen.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om den specialpædagogiske profil, er du velkommen til at kontakte:

Christina Jørgensen

Lektor

+45 41 89 76 54